صنعت کار » تعمیرات اساسی پتروشیمی

پروژه نظارت بر تعمیرات اساسی (اورهال) پتروشیمی شازند که توسط ۵۴ نفر از بازرسان و کارشناسان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران انجام شد، با موفقیت و رضایت کامل کارفرما پروژه به اتمام رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات