صنعت کار » تفاهم نامه مشترک بین منطقه آزاد کیش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت که با رویکرد انتفاع ملی، کیش می تواند محل تبادلات ملی و بین المللی فرهنگی و هنری باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات