صنعت کار » خرید آرد از کارخانه‌ها

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ؛
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران گفت: با توجه به توافقات صورت گرفته از شهریورماه امسال خرید آرد توسط نانوایان از کارخانه‌ها به‌واسطه سامانه‌های بانک سپه امکان‌پذیر خواهد بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات