صنعت کار » دکتر محمد ابراهیم انصاری لاری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش

با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد انجام شد؛
تفاهم‌ نامه راه‌ اندازی مرکز رشد و نو آوری کیش با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد توسط مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش امضا شد. ادامه
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت که با رویکرد انتفاع ملی، کیش می تواند محل تبادلات ملی و بین المللی فرهنگی و هنری باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات