صنعت کار » سودباکی

عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه عدم تفکیک مشتریان واقعی مسکن از سرمایه گذاران در این حوزه به متضرر شدن مشتریان منجر می شود، گفت:دولت باید برای تامین مسکن دهک های پایین جامعه بسته سیاستی حمایتی تدوین کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات