صنعت کار » سید محمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی

معاون امور هنری وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی عنوان کرد :
معاون امور هنری وزارت فرهنگی و ارشاد اسلامی گفت: جزیره کیش ظرفیت های مناسبی برای توسعه هنر معاصر در ابعاد ملی و بین المللی دارد. ادامه
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش:
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت که با رویکرد انتفاع ملی، کیش می تواند محل تبادلات ملی و بین المللی فرهنگی و هنری باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات