صنعت کار » طرح صنعتی

دو طرح "رونق تولید" و "بهسازی و نوسازی صنایع" از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شده و در انتظار تصویب توسط این ستاد و ابلاغ از سوی معاون اول رییس جمهوری است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات