صنعت کار » 600 مگاوات ظرفیت جدید

معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی مطرح کرد:
معاون برنامه ریزی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی گفت: سیستان و بلوچستان برای سال 1400 نیاز به حدود 600 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی دارد که بخش عمده آن با احداث نیروگاه افق زاهدان تامین می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

ads