اخبارصنعت و معدنگوناگون

افزایش 16 درصدی تعداد و 82 درصدی مبلغ ضمانت نامه‌های صادره و تمدیدی

به گزارش صنعت کار از شاتا، در 9 ماهه امسال، 262 ضمانت نامه از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صادر و تمدید شد که با توجه به صدور و تمدید 225 ضمانت نامه در مدت مشابه پارسال افزایش 16 درصدی داشت.
ارزش ضمانت نامه های صادر و تمدید شده در این بازه زمانی هشت ماهه در مجموع یک هزار و 883 میلیارد ریال بود که با احتساب ارزش ریالی ضمانت نامه‌های مدت مشابه پارسال ( یک هزار و 29 میلیارد ریال) افزایش 82 درصدی را نشان می دهد.
در این مدت 147 ضمانت نامه از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صادر شد که با توجه به صدور 153 ضمانت نامه در مدت مشابه پارسال منفی 4 درصد کاهش داشته است.
البته ضمانت نامه‌های صادره در همین بازه زمانی از لحاظ ارزشی با 77 درصد رشد روبه رو بوده است. مبلغ ضمانت نامه‌های صادره در 9 ماهه امسال یک هزار و 239 میلیارد ریال بوده و در مدت مشابه پارسال 698 میلیارد ریال شده است.

افزایش 60 درصدی تعداد ضمانت نامه‌های تمدیدی
از سوی دیگر 115 ضمانت نامه از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تمدید شد که با توجه به تمدید 72 ضمانت نامه در مدت مشابه پارسال افزایش 60 درصدی داشته است.
همچنین ارزش ضمانت نامه‌های تمدیدی 644 میلیارد ریال بود که با در نظر گرفتن این رقم در مدت مشابه پارسال( 331 میلیارد ریال) 94 درصد افزایش را نشان می‌دهد.
گفتنی است که 58 ضمانت نامه صادره به ارزش 471 میلیارد ریال ( معادل 39 درصد از تعداد و 38.02 درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) به صورت سرمایه در گردش، 46 ضمانت نامه به ارزش 535 میلیارد ریال (معادل 31 درصد از تعداد و 43.19 درصد از مبلغ ضمانت نامه ها) به صورت ایجادی و 20 ضمانت نامه به ارزش 155 میلیارد ریال (معادل 14 درصد از تعداد و 12.51 درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) به صورت توسعه ای بوده است.
همچنین 8 ضمانت نامه به ارزش 31 میلیارد ریال(معادل 5 درصد از تعداد و 2.50 درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) برای حسن انجام تعهدات، دو ضمانت نامه به ارزش 23 میلیارد ریال( معادل یک درصد از تعداد و 1.90 درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) به صورت اعتبار خریدار، ده ضمانت نامه به ارزش 20 میلیارد ریال ( معادل 7 درصد از تعداد و 1.61 درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) به صورت مناقصه و سه ضمانت نامه به ارزش سه میلیارد ریال( معادل 2 درصد از تعداد و 0.26 درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) به صورت پیش پرداخت بوده است.

بیشترین ضمانت نامه‌های صادره در خراسان رضوی بود
در میان استان‌های کشور، خراسان رضوی با صدور 18 ضمانت نامه به ارزش بیش از 163 میلیارد ریال ( معادل 12.24 درصد از تعداد و 13.21 درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) بیشترین ضمانت نامه صادره را به خود اختصاص داد و پس از آن استان‌های تهران و کرمانشاه با 11 ضمانت نامه در جایگاه بعدی قرار گرفتند.
در این بازه زمانی استان کرمانشاه 11 ضمانت نامه صادره به ارزش بیش از 101 میلیارد ریال (معادل 7.48 درصد از تعداد و 8.22 درصد از مبلغ ضمانت نامه ها) و استان تهران نیز 11 ضمانت نامه صادره به ارزش بیش از 44 میلیارد ریال ( معادل 7.48 درصد از تعداد و 3.60 درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) را داشت.

جایگاه نخست بانک سینا
در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز بانک سینا با 36 ضمانت نامه صادره به ارزش 381 میلیارد ریال در جایگاه نخست قرار گرفت و بانک ملی با 25 ضمانت نامه صادره به ارزش 175 میلیارد ریال رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا