اخبارصنعت و معدنگوناگون

برنامه‌های وزارت نیرو برای حل مشکل آب/ طرح های مقابله با خشکسالی

به گزارش صنعت کار، رضا اردکانيان در استوديو نگاه يک شبکه يک سيما با بيان اينکه استفاده از واژه بحران براي وضعيت آبي کشور نابجا نيست افزود: واقعيت قابل بيان اين است که از حيث ميزان بارش در وضعيت چندان متفاوتي با شرايط اقليمي خود نيستيم، زيرا کشور ما در منطقه خشک و نيمه خشکي قرار دارد.
وی ادامه داد: با اندکي مطالعه بر عملکرد وضعيت جوي 50 سال اخير در مي يابيم که شرايط آب و هوايي کشور رو به گرم شدن در حرکت است. همچنين روند تبخير و تعريق از سطح دريا و درختان را سالانه حدود 5/4 ميلي متر در 50 سال اخير تجربه ، در طول اين سالها با گرم شدن دماي کشور سالانه 1/1 ميلي متر کاهش بارش را تجربه کرده ايم.
اردکانيان افزود: افزايش 50 ميليون نفري جمعيت کشور در 50 سال اخير به معناي افزايش مصرف آب و کاهش اندوخته هاي آبي درکنار کاهش بارش و افزايش دماي کشور است پس روي هم رفته شرايط ما چندان ه غير مترقبه نيست.
وزير نيرو گفت: بايد سياست ها را تغيير داد و بجاي مبارزه با بحران اقليمي، سعي بر سازش اقليمي داشته باشيم.
اردکانيان تصريح کرد: در 3/5 ماه گذشته ميزان بارش در کشور 37 ميلي متر بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 33 درصد کاهش داشت پس مي توان گفت که در 47 سال اخير در حال سپري کردن خشک ترين سال هستيم.
وی با بيان اينکه مصرف کنندگان اصلي آب در کشور بخشهاي کشاورزي، شرب، صنعت و محيط زيست است ادامه داد: وقتي سال خشکي داشته باشيم همه اين بخش ها از کم آبي متاثر خواهند شد البته همه تلاش ما اين است که کاهش آبي در بخش شرب صورت نپذيرد.
وزير نيرو گفت: از همکاري همه نهادها براي حل معضل کم آبي استقبال مي کنيم اما پيش از آن بايد مصرف بد را با شيوه صحيح مصرف جايگزين کنيم بويژه در بخش شرب شهرهاي بزرگ، بايد به مصرف آب نگاه درست و بهينه اي داشته باشيم.
اردکانيان ادامه داد: در شرايط کنوني، خشکسالي براي ما فرصت است بدان معنا که توجه جدي تري به چگونگي مصرف داشته باشيم و در بخش کشاورزي هم بايد کشت هاي پر?آب بر را در مناطق خشک وکويري متوقف کنيم.

وی در مورد هدر رفت شبکه هاي انتقال و توزيع کشور گفت: کاهش بيش از حد مجاز هدر رفت منابع آبي اقتصادي نيست حتي در اروپا هم ميزان هدر رفت آبها به 50 درصد يا يا بيشتر مي رسد که اين هدر رفت در کشور ما حدود 25 درصد و از اين مقدار 13/4 درصد هدر رفت فيزيکي است.
اردکانيان گفت: با تامين بخشي از نيازهاي بخش کشاورزي از پسابهاي تصفيه شده مي توانيم با کم آبي در اين بخش مقابله کنيم در حال حاضر حدود 85 کشور دنيا با فاضلاب بخش کشاورزي را تامين مي کنند.
وی تصريح کرد: در برخي دشتهاي کشور بايد بدنبال معيشت جايگزين باشيم زيرا محدوديت آبي، کشاورزي در آن مناطق را غير ممکن خواهد ساخت.

وزیر نیرو گفت: پیک مصرف برق در 25 سال گذشته رو به افزایش و رشدی معادل هفت درصد دارد.
اردکانیان با بیان اینکه بحث برق فوق العاده حساس و زیربنای اصلی توسعه کشور است افزود: از نظر تولید قدرت نخست منطقه و قدرت چهاردهم دنیا اما نیازمند سرمایه گذاری برای نگهداری سیستم و پاسخگویی رشد مصرف برق هستیم.
وی با اشاره به اینکه کشور گرفتار بدمصرفی برق است گفت: در آینده توان پاسخگویی به مصرف برق را در این اساس نداریم و تابستان امسال نیز میزان تولید و مصرف برق سر به سر بود.
وزیر نیرو افزود: هزار میلیارد تومان برای ساخت نیروگاه هزینه می کنیم تا فقط در زمان پیک مصرف که حدود 200 ساعت است برق تولید کند. تلاش می کنیم رشد مصرف برق با رشد تولید در کشور متناسب شود.
وی با بیان اینکه جذب سرمایه های بخش خصوصی جزو اولویت های ما در صنعت برق است افزود: اکنون نیز در حالی که بخشی از آنها مطالبات زیادی از دولت دارند اما به کار خود به جد ادامه می دهند. در جایی که امکان جذب سرمایه گذاری های خارجی نیز وجود دارد از آن استفاده می کنیم.
اردکانیان افزود: اکنون 11 هزار و 575 مگاوات ظرفیت نیروگاهی دولتی آماده واگذاری به بخش خصوصی است و هزار و 985 مگاوات نیز در قالب نیروگاه های جدید با سرمایه گذاری 1/2 میلیارد یورو و 210 میلیارد تومان آماده بهره برداری است.
وی گفت: از سال 92 تاکنون 420 مگاوات نیروگاه با استفاده از انرژی های نو و تجدید و پذیر به بهره برداری رسیده است.
اردکانیان افزود: ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر و پاک در سال 92 ، 173 مگاوات بود که اکنون به بیش از 600 مگاوات رسیده است و در پایان دولت دوازدهم به پنج هزار مگاوات می رسد.
وزیر نیرو گفت: برای تشویق بخش خصوصی باید تضمین خرید برق وجود داشته باشد و تضمین نیز به تامین منابع مالی بستگی دارد.
وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمینه خرید تضمینی برق تولید شده از انرژی های نو و تجدید پذیر برای امسال در هر کیلو وات ساعت 50 ریال و برای سال آینده 60 ریال اختصاص داده اند.
اردکانیان گفت: کل روستاهای برق دار شده کشور 2 هزار و 260 روستاست و از ابتدای امسال 108 روستا برق دار شده اند.
وزیر نیرو افزود: تقریبا تمام روستاهای بالای 10 خانوار برق دارند و تاکنون 3 هزار و 37 پرتابل خورشیدی قابل حمل بین عشایر توزیع و در ماه های آینده 8 هزار و 200 دستگاه دیگر در میان آنها توزیع خواهد شد.
وی اضافه کرد: حجم قراردادهای منعقد شده درباره ساخت نیروگاه ها با انرژی های نو و تجدید پذیر دو هزار مگاوات است.
اردکانیان گفت: حفاظت از خاک جدا از مدیریت منابع آب نیست و تلاش می کنیم در طرح های آمایش آب بر اساس هر منطقه طرح های توسعه آن تهیه شود.
وزیر نیرو افزود: برای محقق شدن طرح های آبی و برقی کشور از ظرفیت های نیروهای جوان استفاده می کنیم.
وی با اشاره به میانگین 200 میلی متری لیتری بارش های سالانه کشور گفت: باید با کاهش سطح زیر کشت و استفاده از آب های مجازی سهم بخش کشاورزی را از مصرف آب کشور کاهش دهیم.
اردکانیان افزود: اکنون ارزش افزوده صادرات برخی محصولات کشاورزی با توجه به آبی که استفاده می کنند مناسب نیست.
وزیر نیرو گفت: باید در بخش محصولات کشاورزی غیر راهبردی به سمت واردات برویم زیرا وارد کردن این محصولات مانند وارد کردن آب است.
وی کشت فرا سرزمینی را نیز از جمله راهکارهای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی دانست.
اردکانیان افزود: مدیریت آب فقط مربوط به یک دستگاه نیست همه مدیرانی که در دستگاه ها تاثیر گذار بر آب حضور دارند جزو مدیران این بخش هستند.
وزیر نیرو گفت: هر زمان که موضوع آب را میان بخشی دیده باشیم سیاست ها درست بوده است اما هر گاه بخشی دیده ایم سیاست های ما خالی از اشکال نبوده است.
وی با بیان اینکه در دوران مدیریت عرصه ناچار بوده ایم به سمت مهار آب ها برویم افزود: حدود 47 هزار سد بزرگ در دنیا وجود دارد که نیمی از آن در چین است.
اردکانیان گفت: بیش از 90 درصد از سدها پس از نیمه دوم قرن بیستم ساخته شده اند. سد سازی در کشور به هیچ وجه جزو اشتباهات نبوده اما قطعاً کارهایی است که نیاز به اصلاح دارد. سدهای بزرگ سیلاب ها را کنترل کرده اما برخی با اشکال روبرو شده اند.
اردکانیان افزود: شیرین کردن آب دریا، کاهش پساب و هدر رفت آب در شبکه ها و گسترش آبخیزداری از جمله راهکارهای مقابله با کم آبی است.
وزیر نیرو گفت: کاهش آب دریاچه ارومیه دلایل گوناگونی از جمله برداشت بی رویه آب از منابع و فقدان طرح آمایش سرزمینی دارد.
وی افزود: کلید واژه حل مسئله آب همکاری همه دستگاه هاست و بیش از این فرصت نداریم به موضوع آب بخشی نگاه کنیم.
اردکانیان گفت: در سال 92، 917 هزار و 232 نفر و در سال 96 حدود 6 میلیون نفر از روستاییان کشور آب شرب پایدار دارند و تا پایان دولت دوازدهم بیش از 8 میلیون نفر از این آب برخوردار خواهند شد.
وزیر نیرو شیرین کردن آب دریا یا تصفیه پساب ها را نمونه ای از آب های نامتعارف خواند و افزود: روند استفاده از این آب ها در سال 96 به 250 میلیون متر مکعب در سال رسیده است و تا پایان دولت به دو برابر افزایش می یابد.
وی طرح تعادل بخشی به منابع آب زیر زمینی را نیازمند منابع مالی قابل توجهی دانست و گفت: تاکنون تعداد زیادی از چاه های غیر مجاز مسدود شده اند.
اردکانیان افزود: از ابتدای اجرای این طرح تا دی امسال 39 هزار و 275 حلقه چاه مسدود و از اضافه برداشت 3 هزار و 272 حلقه چاه جلوگیری شده است.
وزیر نیرو گفت: بر این اساس از برداشت بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون متر مکعب اضافه برداشت از آب های زیر زمینی جلوگیری شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا