اخبارصنعت و معدنگوناگون

تحرک اقتصاد با تهاتر بدهي دولت

به گزارش صنعت کار، يحيي آل اسحاق با بيان اينکه کميسيون تلفيق با توجه به ناتواني دولت در پرداخت بدهي ها، راهکار تهاتر را معرفي کرده است، افزود: بدهي 110 هزار ميليارد توماني دولت به پيمانکاران در سطح کشور باعث شده برخي در آستانه ورشکستگي و بيماري هاي روحي و رواني قرار گيرند.

وي ادامه داد: دولت به پيمانکاران، پيمانکاران به بانک ها و بانک ها نيز به بانک مرکزي بدهکارند که راهکار تهاتر مي تواند بخشي از مشکلات در اين باره را حل کند.

آل اسحاق گفت: با راهکار تهاتر، دولت براي تسويه بدهي ها، اوراقي براي پيمانکاران صادر مي کند تا آنها اين اوراق را به بانک هاي طلبکار ارائه دهند، بانک ها نيز طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، اوراق مورد نظر را بابت بدهي خود به بانک مرکزي عرضه مي کنند.
وي افزود: با تحقق اين مهم، دولت فقط به بانک مرکزي بدهکار مي شود و تحرکي به ميزان 110 هزار ميليارد تومان در اقتصاد کشور به وجود مي آيد.

وی گفت: البته با بدهکار شدن دولت به بانک مرکزي احتمال دارد چاپ اسکناس و افزايش پايه پولي از سوي بانک مرکزي در دستور کار قرار گيرد که منجر به ايجاد ضربات مهلک بر همه پيکره اقتصاد کشور خواهد شد يعني دولت بدهي هاي خود را از جيب مردم پرداخت مي کند و تورم بيشتري را در جامعه رقم مي زند.

رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و عراق افزود: براي جلوگيري از چنين پيامدي، مجلس با تصويب مصوبه اي به بانک مرکزي اجازه تسويه بدهي با چاپ اسکناس و افزايش پايه پولي را نمي دهد که در صورت تحقق اين مهم، گام هاي ارزشمندي در شکوفايي اقتصاد برداشته مي شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا