اخبارصنعت و معدنگوناگون

تسهیل ماموریت های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

به گزارش صنعت کار، صادق نجفی با اشاره به نشست اخیر در سازمان خصوصی سازی خواستار حذف نام صندوق های زیر نظر وزارت صنعت ، معدن وتجارت از لیست موارد مشمول واگذاری در سال 96 شد و گفت: طی جلسه ای در سازمان خصوصی سازی پیشنهاد حذف صندوق ضمانت صادرات ، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک از لیست واگذاری به بخش خصوصی مطرح شد و تصمیماتی جهت تعیین تکلیف وضعیت این صندوق ها اتخاذ گردید.

نجفی با اشاره به نقش صندوق ضمانت صادرات در حمایت از صادرات کشور و تقبل ریسک بالای پوشش بیمه در این حوزه و همچنین حمایت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک جهت تسریع و تسهیل شکل گیری بنگاه های زود بازده و نقش آفرین در امر رونق تولید و اشتغال از جمله صدور ضمانت نامه ها ی مختلف کاهش ریسک سرمایه گذاری افزود: متاسفانه به رغم اهمیت نقش حمایتی صندوق ضمانت سرمایه گذری صنایع کوچک در ایجاد اشتغال و ترغیب سرمایه گذاران به حضور در حوزه صنایع کوچک، از ابهام ادامه فعالیت های این صندوق به مانند شرایط فعلی ابراز نگرانی کرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده مقررشد مدیرعامل محترم جهت تسریع در روند ارائه ضمانت نامه به متقاضیان محترم نسبت به ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز سازمان خصوصی سازی اقدام نمایند تا در جلسه آتی هیات عامل سازمان خصوصی سازی تصمیم های مناسبی در این زمینه به عمل آید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا