اخباربانک و بیمهگوناگون

تشکیل کمیته نظارت بر توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت

به گزارش صنعت کار به نقل از خانه ملت، مسعود کرباسیان با اشاره به سقف انتشار اوراق مشارکت در سال ۹۷، گفت: کمیته ای ایجاد شده که روی چاپ، نرخ و زمان بندی توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت نظارت دارد و یک ناظر از مجلس بر روی آن نظارت می کند، لذا انتشار اوراق قاعده ای منسجم دارد و دقیقا مشخص است که باید در چه زمان هایی چاپ شود و به چه مصارفی برسد، البته عمدتا نیز به مصارف عمرانی رسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال ۹۶ بخش زیادی از بودجه عمرانی که در زمینه سرمایه گذاری عمرانی تاثیرگذار بوده از محل اوراق تامین شده است، افزود: حتی بازپرداخت بدهی‌های ما به پیمانکاران طرح‌های عمرانی از محل همین اوراق انجام شده است.

اوراق ابتدای سال چاپ می‌شود

وی با اشاره به اینکه اوراقی پیش بینی شده که ابتدای سال که منابع تامین نمی شود بتوان اوراق چاپ کرد و پایان سال بازپرداخت آن را انجام داد و به سال های بعد موکول نمی شود، ادامه داد: زمان بندی بازپرداخت سال های بعد نیز پیش بینی شده که فشاری به اقتصاد کشور وارد نشود، چرا که اوراقی که چاپ می شود سال بعد از محل فروش اوراق دوباره بازپرداخت می شود، یعنی مهم چاپ اوراق نیست بلکه مانده ای است که به سال ها بعد منتقل می شود که این مانده زیاد نیست.

آیا اوراق ارزی خارجی چاپ کنیم بهتر است؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با تاکید بر اینکه اوراق داخلی باید با بدهی های دولت و اوراقی که کشورهای دیگر چاپ می کنند مقایسه شود، تصریح کرد: آیا اوراق ارزی خارجی چاپ کنیم بهتر است؟ باید گفت که به هر حال فاینانس خط اعتباری بوده و فروش دارایی ها نیز به همین صورت بدهی است و فرقی ندارد، اما اوراق کنترل شده است و زمانی که سرمایه گذاری می شود از محل تولید بازپرداخت می شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا