اخبارراه و ساختمانگوناگون

دلایل عمده کيفيت پايين مسکن

به گزارش صنعت کار، محمد شکرچی زاده گفت: در زمان بتن ريزي، مهندس ناظر و مجري عموما حاضر نيستند و همين حضور نداشتن آنها در زمان اجراي برخي از عمليات ساختماني است که مشکلات عمده اي را در رابطه با کيفيت مسکن ايجاد کرده است.

رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي افزود: بافت فرسوده 20 درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است و برنامه دولت دوازدهم اين است که همزمان، هم پروژه هاي متعددي را در بافت فرسوده توسط شرکت عمران و بهسازي شهري ايران به بهره برداري برساند و هم تسهيلاتي را براي افرادي که متقاضي فعاليت و سرمايه گذاري در بافت هاي فرسوده براي تامين مسکن و تحت عنوان شرکت هاي توسعه گر مشغول به فعاليت هستند در نظر بگيرد.
رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با بيان اينکه ايران، يکي از کشورهاي زلزله خيز دنيا به شمار مي رود، تصريح کرد: بافت هاي ناکارآمد شهرها از آسيب پذيرترين نقاط کشور ما در رويارويي با زلزله هاي بزرگ هستند و به همين دليل نيز برنامه جدي وزارت راه، اجراي راهکاري براي کاهش آسيب پذيري در نقاط مختلف شهري و روستايي است.
شکرچي زاده به استفاده از ظرفيت هاي بيمه اشاره کرد و گفت: به منظور استحکام بخشيدن به ساختمان هاي موجود و تازه احداث به غير از نظارت و مجري از ظرفيت مهمي به عنوان بيمه، استفاده بهينه اي داشته باشيم زيرا، تضمين کيفيت محصول نهايي ما يعني ساختمان ها است که مي تواند به ميزان قابل توجهي ضعف ما را در نظارت، بهبود بدهد.
وي با اشاره به زلزله کرمانشاه و تجاربي که از آن حادثه کسب شد، يادآور شد: در زلزله کرمانشاه که متاسفانه تعدادي از هموطنان ما جان خود را از دست دادند، عموم پروژه هايي که دچار مشکل شدند و آسيب هاي جدي سازه اي و غيرسازه اي ديدند، داراي سيستم هاي نظارت، طي روند آزمايش هاي مصالح ساختماني و مجري ذي صلاح بودند اما شاهد بوديم که نهايتا محصول نهايي که همان ساختمان ها بود از کيفيت مناسبي در برابر زلزله برخوردار نبودند.
شکرچي زاده يکي از اشکالات عمده را نبود مجري در زمان اجراي پروژه عنوان کرد و گفت: افرادي که مسئوليت اجراي ساختماني را برعهده دارند در زمان اجراي عمليات، حضور ندارند.
وي ادامه داد: اين حضور نداشتن مهندس ناظر و مجري ذي صلاح، بخشي به دليل نداشتن تعهدکاري است و بخش ديگر به پايان کار شهرداري ارتباط دارد و همچنين متاسفانه در انتخاب زمين براي تعدادي از پروژه ها شاهد آن هستيم که مطالعات ساختاري مناسبي انجام نشده است و بر روي زمين هاي نامناسب بدون آنکه بهسازي مناسبي بر روي آنها صورت گرفته ، ساختمان ها احداث شده اند که همين امر مشکلاتي را در آينده براي ساختمان ها ايجاد خواهد کرد.
شکرچي زاده با تاکيد دوباره بر استفاده و بهره مندي از ظرفيت هاي بيمه اي براي ايجاد تعهد در ساختمان سازي استاندارد، گفت: متاسفانه از ظرفيت هاي بيمه ساختماني استفاده نمي کنيم .
وي يادآور شد: در حال حاضر، در حوزه ساختمان بيمه پرسنلي براي کارگراني که در زمان کار مشغول به فعاليت هستند وجود دارد و شرکت هاي بيمه اي ساختماني خود را مکلف به تضمين کيفيت محصول نهايي نمي دانند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا