اخباربانک و بیمهتاپراه و ساختمانصنعت و معدنگوناگون

سهم مسکن از رشد اقتصادی/ بیشترین درصد متعلق به نفت است

به گزارش صنعت کار، بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از رشد اقتصادی نیمه اول امسال، سهم مسکن از نرخ رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی کشور صفر است.

به عبارت دیگر سهم بخش ساختمان از نرخ رشد 4.5 درصدی کشور در این مدت صفر بوده است.

نفت یکی از بالاترین سهم ها را در رشد اقتصادی 4.5 درصدی کشور دارد. سهم خدمات هم با 1.8 درصد بالاست. بخش صنایع و معادن و کشاورزی سهم کمتری در نرخ رشد دارند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا