خودرو

صبر بر بی صبری خودروسواران


به گزارش صنعت کار؛ آنچه در بدو امر از اين گزاره استنباط مي شود تبرئه خودرو توسط اين مسئول محترم قضائي و متهم كردن رفتاري است كه خودروسواران در حين رانندگي مرتكب مي شوند. سال هاست كه افكار عمومي برخي خودروسازان را بدليل اينكه ما رانندگان تند رفته ايم، سبقت غير مجاز گرفته ايم و … تنها مسئول كشته شده گان حوادث رانندگي مي دانند و چشم بسته هر چه دوست دارند نثارشان مي كنند.

اينكه خودروهاي توليد داخل مشكلي كيفي دارند و خودروسازان بايد نواقص را رفع كنند و خودروها را بدون عيب به مشتريان تحويل دهند وظيفه ي است كه بايد با استناد به نظر مراكز استاندارد و نهاد هاي نظاراتي كه مجوز توليد صادر كرده اند ارزيابي كرد و در رفع مشكل مصرف كنندگان نيز خودروسازان بايد خدمات متناسبي ارائه دهند امر بديهي است و هر گونه قصور پذيرفتني نيست از همين منظر خودروسازان نيز عوامل و عواقب بي كيفيتي منجر به فوت رانندگان و راكبان را بايد به عنوان مسئوليت اجتماعي پذيرفته و پاسخگو باشند.

آما آنچه نگارنده را بر آن داشت تا فرصت شما خواننده محترم را بگيرد و همتتان را براي كمك به جريان تاثير گذار صبر خواستار باشد نيازي است كه ستاد صبر اعلام كرده و آن بخشش و گذشت است .

ستادي كه در قامت ملي قصد دارد با عضو گيري از تك تك هموطنان و ذخيره صبر در صندوق ايرانيان خط بطلاني باشد بر نتايج مؤسسۀ مطالعاتی «گالوپ» که سال پیش ایرانی‌ها را در کنار عراقی‌ها به عنوان عصبانی‌ترین مردم دنیا معرفی کرده و در تازه ترین گزارش خود رتبۀ مردم ایران را یک درجه ارتقاء داده تا دیگر با عراقی‌ها نيز اشتراکي نداشته باشیم و به تنهایی روی سکوی افتخار (!) بایستیم.

هر جند در بدو امر آنچه از نتايج اين موسسه قابل تحليل هست اهداف سياسي و مغرضانه ايست كه مي خواهد با ارایۀ تصویری نادرست به رفتار و برند ايرانيان آسیب رساند اما اگر اين رقيب را ديو سيرت هم بدانيم پر بيراه هم نگفته، انتشار اخبار خشونت در جامعه از طرف رسانه ها و تريبون هاي رسمي كه بايد تبيين كننده صبر باشند نه ترسيم كننده خشونت، نيازي است كه امروز بايد تك تكمان تلاش كنيم و به اميد ديگري نباشيم چرا كه رفتار من رفتار جامعه است. من که بخشنده باشم جامعه بخشنده است.

رضا نصيري كليان

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا