اخباربانک و بیمهگوناگون

مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد دولت ابلاغ شد

به گزارش صنعت کار، هیات وزیران با پیشنهاد نهاد ریاست جمهوری و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مصوبه جدید شورای حقوق و دستمزد را ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، میزان پرداختی به اشخاص حقیقی ایرانی که ضمن امضای توافقنامه در داخل کشور با مرکز همکاری می کنند بر اساس نوع و مدت خدمت دستمزد دریافت می کنند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا