اخباربانک و بیمهگوناگون

نگرانی سندیکای بیمه‌گران از حذف برخی تعهدات بیمه‌گر پایه درمان

به گزارش صنعت کار، به نقل از روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، در آخرین جلسه شورای عمومی سندیکا درخصوص موضوع بیمه های تکمیلی درمان و ضریب خسارت بالای این رشته بحث و تبادل نظر شد و ضرورت اصلاح نرخ ها و شرایط آن مجددا مورد تاکید اعضای سندیکا قرار گرفت.

سید محمد علیپور با اشاره به کار کارشناسی صورت گرفته در بهار گذشته توسط کارگروه تخصصی درمان و ارسال آن به بیمه مرکزی گفت: هنوز در خصوص پیشنهاد شش ماه قبل سندیکا نظر مشخصی داده نشده و طولانی شدن زمان تصمیم گیری قطعاً شرکت های بیمه را با مشکلات بیشتری روبرو می کند. از سوی دیگر اخباری مبنی بر حذف برخی خدمات درمانی از تعهد بیمه گر پایه و در تعهد بیمه گر تکمیلی قرار گرفتن آنها به گوش می رسد که مسلماً فشار برروی شرکتها را افزایش می دهد.
ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه آسیا نیز خواهان ورود جدی بیمه مرکزی در موضوع قرارداد با بیمه گذاران بزرگ شد و گفت: باید برای ریسک های بزرگ که تعداد آنها زیاد هم نیست شرایط کنترل شده ای از سوی بیمه مرکزی اعمال شود. کار کارشناسی خوبی در سندیکا انجام شده و به بیمه مرکزی ارسال شده است. ورود بیمه مرکزی در این موضوع دخالت در رقابت نیست. تنظیم بازار جزء وظایف بیمه مرکزی است و دخالت بیمه مرکزی در اینجا از مصادیق پیشگیری از رقابت مکارانه است.
همچنین عبدالمحمود ضرابی نائب رئیس شورای عمومی و هادی اویارحسین رئیس کمیسیون فنی نیز با تأیید و تشریح پیشنهاد کارشناسی تهیه شده در کارگروه تخصصی درمان و کمیسیون فنی سندیکا، خواهان تصمیم جدی و عاجل در حوزه درمان شدند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا