اخباربانک و بیمهصنعت و معدنگوناگون

وعده جدید دولت برای اشتغالزایی/ ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال ۹۷

به گزارش صنعت کار، محمدباقر نوبخت در نشست خبري امروز خود از سرمايه گذاري 73.4 ميليارد توماني در طرحهاي توليد و اشتغال و 254.3 هزار ميليارد توماني در طرح هاي عمراني خبر داد و گفت: مجموع منابع سرمايه گذاري ها در بودجه سال آينده 327.7 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
وي در عين حال خاطرنشان کرد: رشد اقتصادي بدون نفت 6 درصد در نظر گرفته شده است.

73 هزار و 400 ميليارد تومان بودجه براي توليد و اشتغال

رئيس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص 73 هزار و 400 ميليارد تومان براي توسعه طرح بنگاههاي توليدي و اشتغالزاي کوچک و متوسط کشور در سال 97 خبر داد.

نوبخت با اشاره به اختصاص 254 هزار و 300 ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني کشور افزود: سال گذشته اعتبار اختصاص يافته به بنگاه هاي کوچک و متوسط 17 هزار ميليارد تومان بود که اين رقم به 73 هزار و 400 ميليارد تومان ارتقا يافته است و همچنين اعتبار طرح هاي عمراني از 40 هزار ميليارد تومان به 254 هزار و 300 ميليارد تومان در بودجه 97 افزايش يافته است.

وي با اشاره به اينکه براي ايجاد يک ميليون و 33 هزار فرصت شغلي در سال آينده 327 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري کرده ايم گفت: براي توسعه طرح هاي توليدي اشتغال زا، 12 برنامه تدوين شده است.

نوبخت در خصوص تأمين اعتبار مورد نياز براي طرح هاي اشتغالزا افزود: 17 هزار و 400 ميليارد تومان از بودجه عمومي‏، 15 هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي‏‌ ، 35 هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانکي و شش هزار ميليارد تومان از محل ماده اعتبارات قانون حمايت از توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق عشايري و روستايي تأمين خواهد شد.

وي با اشاره به اجراي سياست هاي بودجه سال آينده به صورت پيشرفته‏، ادامه داد: دولت براي دستيابي به رشد اقتصادي مثبت، پس از سال 91 و 92 که با رشد منفي مواجه بود سياستي را براي خروج از رکود و حرکت به سمت رونق آغاز کرده است که اين سياست در دو گام انجام مي شود که يکي از آنها اختصاص تسهيلات بانکي به واحدهاي توليدي و بخش خصوصي براي فعال شدن است.

نوبخت تعداد واحدهاي توليدي تعيين شده براي دريافت تسهيلات در سال گذشته را هفت هزار و 500 واحد نيمه فعال اعلام کرد و گفت: فعالسازي اين واحدها قرار بود با اعتبار 16 هزار ميليارد توماني اجرايي شود که اين رقم امسال به 17 هزار و 900 ميليارد تومان افزايش يافته است.

وي استفاده از منابع خزانه دولت براي طرح هاي عمراني را 42 هزار ميليارد تومان در سال گذشته اعلام کرد و افزود: تلفيق اعتبارات طرح هاي عمراني و اشتغالزا سبب رشد هفت و يک دهم درصدي مثبت در سرمايه گذاري و دو رقمي شدن رشد اقتصادي براي نخستين بار در سال گذشته بوده است.

نوبخت با اشاره به اينکه در برنامه ششم توسعه اقتصادي و برنامه اعلامي دولت به مردم بويژه در ايام انتخابات و برنامه مکتوب ارائه شده به مجلس‏، اشتغال مهمترين موضوع بوده است گفت: ايجاد فرصت شغلي بدون سرمايه گذاري ممکن نيست و براي ايجاد يک ميليون و 33 هزار فرصت شغلي جديد بايد اين زمينه سازي ها انجام شود.

70 درصد اشتغال سال آينده به دانش آموختگان دانشگاهي اختصاص مي يابد

رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تقاضاي 838 هزار متقاضي جديد ورود به بازار کار در سال آينده گفت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته 70 درصد فرصت هاي شغلي در اختيار دانش آموختگان دانشگاهي اختصاص مي يابد

نوبخت در ادامه افزود: براي کاهش نرخ بيکاري در سال آينده به 11 و دو دهم درصد حداقل بايد 980 هزار شغل ايجاد کنيم که 686 هزار نفر يعني معادل 70 درصد از دانش اموختگان دانشگاهها خواهند بود.

وي در ادامه با اشاره به تبصره 18 قانون و اختصاص 734 هزار ميليارد ريال براي اجراي برنامه توليد و اشتغال گفت: 174 هزار ميليارد ريال از محل افزايش قيمت هاي حامل انرژي 150 هزار ميليارد ريال از صندوق توسعه ملي 350 هزار ميليارد ريال از منابع شبکه بانکي و 60 هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري تامين خواهد شد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه، برنامه توسعه اشتغال در موضوعات گردشگري، صنايع دستي، سياست هاي فعال بازار کار ، طرح هاي اشتغال زايي خرد ، طرح هاي حمل و نقل صنعتي و کشاورزي و نيز مسکن برشمرد.

وي در باره چگونگي ايجاد اشتغال در بخش مسکن گفت: با احيا صدهزار واحد بافت فرسوده 240 هزار نفر مشغول به کار مي شوند با احداث صد هزار واحد مسکوني و حمايتي و اجتماعي 60 هزار فرصت شغلي ، حمل و نقل عمومي درون شهري 22 هزار و 400 فرصت شغلي ، حمل و نقل عمومي برون شهري 2 دو هزار و 700 فرصت شغلي، پرورش ماهي در قفس 14 هزار فرصت شغلي، صنايع تکميلي کشاورزي 20 هزار فرصت شغلي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 173 هزار فرصت شغلي ، سياست هاي فعال بازار کار 221 هزار فرصت شغلي ، برنامه هاي اشتغال هاي خرد 121 هزار و 800 شغل ، صنايع کوچک و خوشه هاي صنعتي اشتغال زا 74 هزار و 500 شغل ، برنامه تکميل طرح هاي نيمه تمام صنعتي خاتمه 97 بخش خصوصي 51 هزار و 500 شغل ايجاد مي شود.

نوبخت در تشريح برنامه هاي اشتغال دولت در بخش مسکن نيز گفت: با کمک به احيا صد هزار واحد مسکوني بافت فرسوده 240 هزار نفر و با کمک به تامين مسکن روستايي و اجتماعي به تفکيک 50 هزار واحد مسکوني شهري و 50 هزار واحد مسکوني روستايي 60 هزار نفر و در مجموع 300 هزار نفر در سال 97 مشغول به کار مي شوند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره چگونگي احياء بافت هاي فرسوده نيز گفت: کل محله هاي بافت هاي فرسوده ايران شناسايي شده و تلاش مي شود با همکاري شهرداران کل محله با نقشه اي مناسب بازسازي شود و ساکنان آن در مدت بازسازي در منطقه اي ديگر اسکان يابند.

وي اضافه کرد: دارندگان اين واحدهاي فرسوده براي واحد بازسازي شد هزينه اي پرداخت نمي کنند اما از آنجا که تعداد واحدهاي بيشتري به دست انبوه سازان در بافت هاي فرسوده احداث مي شود به متقاضيان اين واحدها که بيشتر مزدوجين جديد هستند 60 درصد وام با سود 9 درصد پرداخت مي کنيم.

نوبخت شروع اجراي اين طرح را در صدهزار واحد از بافت هاي فرسوده اعلام کرد و گفت: با اجراي اين طرح در سال آينده 240 هزار شغل ايجاد مي شود.

وی گفت: براساس برنامه تبيين شده در چهار سال و تا سال هزار و چهارصد، 400 هزار واحد مسکوني جديد در بافت هاي فرسوده ايجاد مي شود که متوسط تسهيلات دولت در بخش روستايي 19 ميليون تومان با سود پنج درصد و در مناطق شهري ميانگين 27 ميليون تومان با سود 9 درصد خواهد بود.

نوبخت از اجراي طرح بزرگ جايگزيني وسايل نقليه فرسوده در سال آينده خبر داد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه هاي جدي دولت براي مبارزه با آلودگي هوا گفت: براي مقابله با اين مساله طرح بزرگ جايگزيني وسايل نقليه فرسوده اجرا مي شود.

محمدباقر نوبخت از نوسازي 15 هزار دستگاه تاکسي، دو هزار دستگاه اتوبوس ، دو هزار دستگاه ميني بوس و ميدل باس ، دو هزار دستگاه ون و کاميونت ، 20 هزار دستگاه وانت و دو هزار دستگاه کاميون به همراه 50 هزار دستگاه موتور سيکلت برقي و صد واحد واگن مترو در سال آينده در مناطق شهري خبر داد که در مجموع 22 هزار و 380 شغل ايجاد مي شود.

وي همچنين درباره برنامه هاي دولت در حمل و نقل برون شهري نيز گفت: 10 هزار دستگاه کاميون ، 200 دستگاه واگن مسافري ، صد دستگاه لوکوموتيو و دو هزار دستگاه واگن باري نوسازي خواهد شد که با اجراي اين طرح نيز دو هزار و 750 نفر و در مجموع حمل و نقل شهري و برون شهري 25 هزار و 130 نفر مشغول کار خواهند شد ضمن آنکه با اجراي اين طرح نوسازي 46 ميليون ليتر مصرف سوخت کاهش مي يابد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود برنامه ها براي کاهش آلودگي هوا تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي از پنج درصد به 45 درصد افزايش يافته است گفت: آنچه در عمل مي تواند باعث کاهش آلودگي هوا شود برقي شدن خودروهاست که تعرفه ان همچنان صفر در نظر گرفته شده اما آنچه به عنوان خودروهاي برقي در کشور ما عرضه مي شود خودروهاي هيبريدي است که سوخت پايه اين خودروها که از قضا حجم بالاي موتور هم دارند بنزيني است و از سرعتي به بالا بنزين سوز مي شود که عملا تاثيري در بهبود هواي شهرهاي ما ندارد.

نوبخت خاطرنشان کرد: اين موضوع ديروز در کميسيون تلفيق مجلس هم بررسي شد و گفته شد که واردات خودروهاي هيبريدي با تعرفه هاي پايين رانتي را در کشور به وجود آورده که خودروهاي لوکس وارد کشور مي شود با نرخ ترجيحي و ارزان، حال آنکه ما بايد مصرف کنندگان را به استفاده از خودروها و وسايل نقليه کم آلاينده برقي ترغيب کنيم.

سهميه اشتغال براساس نياز استان ها تعيين مي شود

رئيس سازمان برنامه و بودجه اختصاص سهميه براي ايجاد فرصت شغلي را با توجه به نرخ بيکاري در استان ها اعلام کرد.

محمدباقر نوبخت در این نشست با اشاره به اينکه استان هايي که مشکل بيکاري بيشتري دارند سهميه بيشتري دريافت خواهند کرد افزود: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده در بخش کشاورزي در سال آينده 67 هزار فرصت شغلي در قالب سه طرح کشت گلخانه اي با 33 هزار فرصت شغلي، پرورش مالي در قفس با 14 هزار فرصت و صنايع تبديلي و تکميلي با 20 هزار فرصت شغلي تعيين شده است.

وي سهم بخش گردشگري را براي ايجاد شغل 193 هزار و 92 نفر اعلام کرد و گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده در سال گذشته در قالب طرح هاي کارورزي دولت موفق به پرداخت حق بيمه افراد مشمول در طرح و پرداخت بخشي از دستمزد آنان به کارفرماياني که اقدام به جذب کارورزان مي کنند شده بود که در اين قالب امسال 221 هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد شد.

نوبخت درخصوص ايجاد اشتغال در صنايع کوچک و خوشه هاي صنعتي اشتغالزا افزود: 74 هزار و 552 نفر در اين بخش جذب خواهند شد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به 71 هزار پروژه عمراني ناتمام موجود در کشور گفت: از اين تعداد 6 هزار پروژه ملي ناتمام و 65 هزار پروژه استاني ناتمام است که اين پروژه ها در دو حالت حاکميتي و پروژه هاي قابل واگذاري ساماندهي خواهد شد.

وي با اشاره به واگذاري 4 هزار ميليارد طرح در سال آينده به بخش خصوصي افزود: مابقي طرح ها قابل واگذاري به طور کامل نيست اما امکان مشارکت بخش خصوص در آن وجود دارد.

نوبخت گفت: در تکميل طرح نيمه تمام صنعتي سال 97 بخش خصوصي در 5 رشته فعاليت پراشتغال حدود 51 هزار و 515 نفر شغل ايجاد خواهد کرد.

وي با اشاره به اينکه ايجاد بيش از 1 ميليون فرصت شغلي در سال 97 در دستور کار است ،افزود: با تحقق اين هدف گذاري علاوه بر ايجاد اشتغال براي 838 هزار جوان وارد شده به بازار کار بخشي از بيکاران نيز مشغول به کار خواهند شد.

نوبخت گفت: همه سياست هاي تعيين شده در جهت اقتصاد مقاومتي و دستيابي به برنامه هاي ششم توسعه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا