اخباربانک و بیمهگوناگون

پذیره‌نویسی افزایش سرمایه بیمه سرمد آغاز شد

به گزارش صنعت کار به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه سرمد (سهامی عام)، مورخ 1396/10/17 و مجوزهای شماره 964/367971-064 مورخ 1396/9/11 سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز شماره 9640242211 مورخ 1396/04/25 بیمه مرکزی ج.ا.ا مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 1.000 میلیارد ریال به مبلغ 1.500 میلیارد ریال، منقسم به یک میلیارد و پانصد سهم 1.000 ریالی افزایش یابد.
لذا به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 17/10/1396، تعداد 50 حق‌تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق­تقدم­های متعلقه هر سهم در گواهینامه حق­تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامه حق‌تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس امور سهام شرکت مراجعه نمایند.

مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.
سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شده زیر اقدام نمایند:

سهامدارانی که به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را به حساب شماره 0211243804001 این شرکت نزد بانک صادرات ایران شعبه بلوار آفریقا کد 1653 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامه حق‌تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشی به نشانی تهران، بلوار نلسون ماندلا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113 کدپستی 1917743159 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق بخش امور سهام به صورت حضوری تحویل و رسید دریافت نمایند.
سهامدارانی که به موجب گواهینامه حق‌تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق‌تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران،بلوار نلسون ماندلا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش آرش غربی، پلاک 113 کدپستی 1917743159 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق بخش امور سهام به صورت حضوری تحویل و رسید دریافت نمایند.
در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره‌نویسی نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود از طریق فرابورس ایران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معامله مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شماره 0211243804001 این شرکت نزد بانک صادرات ایران شعبه بلوار آفریقا کد 1653 واریز کرده و رسید بانکی مربوطه، به انضمام گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی تهران، بلوار نلسون ماندلا، تقاطع خیابان اسفندیار، نبش خیابان آرش غربی، پلاک 113 کدپستی 1917743159 ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس فوق بخش امور سهام به صورت حضوری تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
حق‌تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق‌تقدم خود استفاده ننموده‌اند و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق فرابورس ایران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نخواهد رسید.
تذکر: با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به دارندگان حق تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.
سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه شده در فرابورس ایران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.sarmadins.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 43963-021 تماس حاصل نمایند.
گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیه ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.sarmadins.ir و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.codal.ir در دسترس می‌باشد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا