اخباربانک و بیمهصنعت و معدنگوناگون

پيش‌بيني روند رو به رشد اقتصاد ايران در سال 2018

به گزارش صنعت کار، عليرضا کلاهي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در برنامه تيتر امشب شبکه خبر سيما، گفت: اقتصاد ايران اقتصاد جذابي است؛ از نظر خارجي ها به عنوان بازار بزرگ 80 ميليوني کشور ايران پتانسيل هاي زيادي دارد و سرمايه گذاري هاي خوبي در زيرساخت ها انجام داده است. هم فرهنگ کار نسبت به متوسط خاورميانه و هم سطح اموزش کشور ما بهتر است که برابري مي کند با امريکا و روسيه، اين ها ثبات گرفتن شاخص هاي کنوني را براي جهش اقتصادي فراهم کرده است، البته اشتباهاتي هم بوده که دولت يازدهم سعي در برطرف کردن اشتباهات داشته است.­

وي افزود: يکي از بزرگترين اشتباهات اين بوده که ما دوباره­ با خرج کردن بي رويه درآمد نفتي حجم دولت را بزرگ کرده ايم در تاريخ اقتصاد ايران هميشه اين بوده که هر موقع درامد نفتي بالا رفته و حجم دولت نيز نسبت به کل اقتصاد افزايش يافته است نقش بخش خصوص کمرنگ شده، کارآمدي اقتصاد پايين آمده است.

وي گفت: موضوع بعدي تنوع بخشي به توليد ناخالص ملي ايران است، عمده رشد اقتصاد در سال هاي اخير در حوزه صنايع بالادستي و صنايع مادر وابسته به مواد اوليه و انرژي بوده که بايد مشوق هاي اقتصادي را به گونه اي قرار دهيم که در سرمايه گذاري در حوزه صنايع پايين دستي، شرکت هاي کوچک و متوسط و بخش خصوصي که بخش عمده اشتغال را ايجاد مي کند. سرمايه گذاري خارجي نيز بسيار مهم است واقعيت اين است که به دور بودن از مباحث جهاني باعث شده که شرکت هاي ايراني از مديريت روز به دور بمانند.

کلاهي­ افزود: شرکت هاي ايراني از نظر فني بسيار قوي هستند اما از نظر بهره وري جهاني که بسيار شاخص مهمي است که بايد در بهبودي آن توجه شود. با هم انديشي مي توانيم شاخص هاي بهره وري را بهبود دهيم. ميدان دادن به بخش خصوصي، همکاري موثر بخش خصوصي و دولت درقانون­ گذاري و اجراي قوانين و تربيت نيروي انساني نيز مهم است که دولت در اين زمينه قدم هاي خوبي برداشته است.­
­
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران در ادامه گفت: مهمترين موضوع کوچک کردن سايز دولت است چون هيچ اقتصادي رونق نداشته مگر اينکه بخش خصوصي را در اقتصاد دخالت داده باشد. دولت بايد به جاي بنگاه داري سياست گذاري داشته باشد و از بخش خصوصي استفاده کند. حد فاصل سال هاي 76 تا 84 بالاترين نرخ رشد اقتصاد را داشتيم چون همه کارها با برنامه ريزي درست انجام شده بود.­

وي اضافه کرد: سياست هاي ارزي لزوما بين المللي و جهاني نيستند بلکه منطقه اي­ هم هست. کاهش لير ترکيه يعني افزايش مسافرت به ترکيه و افزايش ورود کالاهاي ترکيه به کشور ما. ما بايد فکر جدي نسبت به ناکارامدي بانک ها نيز داشته باشيم تا به جهش اقتصادي ما لطمه وارد نکند.

کلاهي گفت: ما براي رسيدن به رشد 8 درصدي و براي پيشي گرفتن از­ کشورهاي منطقه بايد روي کسب و کارهاي نوين سرمايه گذاري کنيم.­ در نوآوري و فکر بخشي و تنوع بخشي به سرمايه پايين دستي و استفاده از بخش خصوصي مي توانيم به رشد اقتصادي مورد نظر برسيم. ما بدون در نظر گرفتن درزنجيره اقتصادي جهاني و استفاده از شرکت هاي اقتصادي نمي توانيم به رشد اقتصادي مورد نظر برسيم.­
­
وحيد شقاقي کارشناس اقتصادي درباره دورنماي اقتصاد گفت: نگاه هاي مختلفي نسبت به اقتصاد ايران وجود دارد البته اقدامات مثبتي هم براي اقتصاد ايران در دولت يازدهم صورت گرفت که تا حدودي توانست نتايجي را براي اقتصاد ايران در پي داشته باشد و براي آينده اقتصاد ايران هم اگر اين اقدامات با سرعت بيشتري پيش رود مناسب است. اين اقدامات توانست ثبات اقتصادي ايجاد کند، شفافيت اقتصادي پيشرفت کرد و در اين دوره اقتصاد ايران بهتر شد که اين ها مي تواند مقدمه اي براي جهش اقتصادي باشد. فضاي کسب و کار جز شعارهاي دولت يازدهم بود که در اين دولت در اين زمينه کار شد که اميدواريم در دولت دوازدهم با جديت بيشتري کار شود.

او افزود: در سال 2013 رتبه ما 152 و در سال 2017 به رتبه 120 رسيديم که در برنامه ششم ابلاغ شده که ما بايد تا رتبه 70 ارتقا پيدا کنيم.­ تورم ما از 34/7 به تورم 9 و 10 درصد رسيده است. اولويت دولت يازدهم در درجه اول کاهش نرخ تورم بود طبيعتا کنترل تورم ساير مولفه هاي اقتصادي مثل کاهش نرخ سود بانکي و پيش بيني پذيربودن اقتصاد را با­ خود همراه کند. در حوزه واردات کارهاي خوبي انجام شد که براي اولين بار در سال گذشته تراز تجاري ما مثبت شد.

شقاقي افزود: ما سومين کشور دنيا از نظر سرانه دانشجو هستيم که 4800 دانشجو داريم، در سرانه مهندسي جز 4 کشور جهان هستيم. جز ده کشور اول دنيا از نظر معادن هستيم بنابراين فرصت هاي خوبي براي اقتصاد ايران در دنيا وجود دارد که اگر دولت دوازدهم بتواند از فرصت ها به خوبي استفاده کند مي توانيم جز ده کشور برتر دنيا باشيم.

وی افزود: اگر واقعا به سرمايه انساني جهت دهيم و جوانان را به حوزه اقتصاد دانش بنيان هدايت کنيم مي توانيم معادل درامد نفت ثروت بدست آوريم. ما در حوزه معادن جز ده کشور دنيا هستيم و پتانسيل هاي بالايي داريم. در بخش خدمات ظرفيت بالايي داريم که از لحاظ پزشکان متخصص و امکانات مي توانيم از نظر توريسم درماني هاب منطقه باشيم. ما 1459 ميليارد دلار توليد داريم که از نظر منطقه اي سوم هستيم اما ظرفيت هاي ما مغفول مانده است. اگر دولت دوازدهم همت کند و بتواند به دانشگاه ها و بازار کار را جهت دهي مناسبي بدهد و با تقويت بخش خصوصي در حوزه بازارها ظرفيت تبديل شدن به قدرت دهم دنيا را داريم. کشور ما ظرفيت جوان تحصيل کرده اي دارد که نياز به آماده سازي فضاي کسب­ و کار مناسب دارند بنابراين دولت بايد از جوانان در حوزه اقتصاد استفاده کند.

­شقاقي در ادامه گفت: برخي از اصول بوسيله دولت پذيرفته شده است. با مردم شفاف صحبت کردن و دردها را به مردم گفتن، به هنگام جراحي کردن و شفافيت اقتصادي، پذيرش اقتصاد غير دولتي، دولت کارآفرين مهم است بنابراين بايد رتبه هاي خود را کاهش دهيم تا بتوانيم از پتانسيل ها استفاده کنيم. او افزود: ظرفيت هاي اقتصادي ايران ما را اميدوار مي کند که آينده درخشان در انتظار اقتصاد ماست.­

امير باقري سخنگوي بودجه سازمان برنامه و بودجه در ارتباط تلفني درباره شاخص هاي روبه رشد اقتصاد ايران گفت: پتانسيل هاي اقتصاد ايران نشان مي دهد که ايران ظرفيت رو به رشد قابل پيش بيني اقتصادي دارد. در کنار اين پتانسيل ها عملکرد چندساله نشان مي دهد که ما در حرکت روبه رشد هستيم. رشد اقتصادي ما در سال گذشته افزايش داشته است. در سرمايه گذاري در شش ماهه اول سال 96 نرخ رشد 3/1 درصد را داشته است که نشان دهنده رشد مثبت اقتصاد بوده ايم. در حوزه اشتغال در تابستان 96 نرخ بيکاري را يک واحد کاهش داده ايم همه اين ها نشان دهنده اين بوده است که اقتصاد ايران رو به رشد بوده است.­

سخنگوي بودجه سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: ما ظرفيت هاي زيادي داريم که مي توان از بالقوه به بالفعل تبديل کرد. ما در برنامه ششم بخش هاي اولويت دار را که مي تواند در رشد اقتصاد تضمين کننده باشد را مشخص کرده ايم، يکي از محورهاي بودجه 97 هم اين است که به اين اولويت ها توجه شده است. در حوزه ايجاد اشتغال که دولت برنامه منسجي دارد به بخش مسکن و صنعت و گردشگري و .. که پتانسيل ايجاد رشد فراگير دارند توجه شده است. در مورد طرح هاي نيمه کاره هم در بودجه 97 توجه شده که اگر بتوانيم منابع لازم را تخصيص دهيم طرح هاي نيمه تمام­ کامل خواهد شد. ما سعي کرده ايم هم از نظر تخصيص منابع هم از نظر ايجاد اشتغال بتوانيم به رشد اقتصادي کمک کنيم.­

­باقري گفت: اقتصاد ايران پتانسيل رو به جلو دارد اما بايد نسخه مناسب ديده شود تا رشد توام با اشتغال ديده شود. در دولت دوازدهم اين نسخه تهيه شده و بايد ارکان با هم در يک جهت حرکت کند تا بتوانيم در جهت رشد اقتصادي رو به جلو­ حرکت کنيم.­

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا