اخبارصنعت و معدنویژه ها

کارگروه های دولت پزشکیان چیست و سرپرست هر کارگروه چه کسی‌ست؟!

به فاصله سه روز پس از پیروزی "مسعود پزشکیان" ۵ کارگروه برای انتخابات وزرا و تعیین راهبردهای دولت تشکیل شده است.

به گزارش صنعت کار – “کارگروه سیاسی”، “کارگروه اجتماعی”، “کارگروه اقتصادی”، “کارگروه فرهنگی” و “کارگروه زیربنایی” ۵ کارگروه مورد نظر هستند و به ترتیب سرپرست هر کدام عبارتست از:

۱. کارگروه سیاسی: محمدجواد ظریف

۲. کارگروه اجتماعی: علی ربیعی

۳. کارگروه اقتصادی: علی طیب نیا

۴. کارگروه فرهنگی: رضا صالحی امیری

۵. کارگروه زیربنایی: علی عبدالعلی زاده

همچین شنیده می‌شود یک شورای سیاستگذاری بالای سر کارگروه‌ها قرار دارد که سرپرست کارگروه‌ها یعنی، ظریف، ربیعی، طیب نیا، صالحی امیری و عبدالعلی زاده به علاوه “محمدرضا عارف” (به عنوان رییس شورای سیاستگذاری ) را شامل می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا