اخبارراه و ساختمانصنعت و معدن

کاهش قیمت اوراق مسکن/ انحصار پرداخت تسهیلات شکست

علیم یارمحمدی با اشاره به ورود برخی بانک ها به حوزه تسهیلات دهی در حوزه مسکن، گفت: انحصار یک بانک در پرداخت تسهیلات مسکن خوب نیست؛ در حال حاضر برای پرداخت تسهیلات در حوزه های مختلف از جمله اشتغال، کشاورزی و تولید بانک های مختلف به ارائه وام مشغول هستند که این موضوع روند پرداخت وام بانکی را تسریع می کند از این رو اگر این فرآیند در مورد تسهیلات مسکن نیز از سوی بانک های مختلف دیده شود به طور حتم مزایای بسیاری را شاهد خواهیم بود.

به گزارش صنعت کار از خانه ملت، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه همه بانک ها باید توانایی پرداخت تسهیلات در حوزه های مختلف را داشته باشند، افزود: رقابت در پرداخت وام مسکن در بین بانک های مختلف به سرعت بخشی در جهت تسهیلات دهی به متقاضیان منجر می شود.

یارمحمدی با بیان اینکه انحصار یک بانک در پرداخت وام مسکن معنا ندارد، ادامه داد: یکی از مهم ترین پیامدهای عاملیت چند بانک برای پرداخت تسهیلات مسکن شکستن انحصار در فروش اوراق وام مسکن و کاهش نرخ آن است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه اثرات عاملیت چند بانک در ارایه تسهیلات مسکن در وضعیت کلی اقتصاد کشور قابل احصا است، گفت: ایجاد رقابت در تسهیلات دهی بیشتر بین بانک ها یکی از مهم ترین پیامدهای حضور چند بانک در حوزه وام دهی در بخش مسکن است.

وی با بیان اینکه با عاملیت چند بانک در حوزه تسهیلات دهی مسکن نظارت های بیشتری نیز بر محل هزینه کرد وام ها صورت می گیرد، افزود: در این شرایط بازگشت سرمایه برای بانک ها راحت تر از انحصار یک بانک در حوزه تسهیلات دهی در بخش مسکن خواهد بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید همه بانک ها در کشور با افزایش سرمایه خود توانایی اعطای تسهیلات در حوزه مسکن را داشته باشند تا به این ترتیب وضعیت بازار مسکن از رکود فعلی خارج شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا