اخباربانک و بیمهتاپصنعت و معدنگوناگون

ارسال لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس

به گزارش صنعت کار، در نامه حسن روحانی آمده است : لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری که به پیشنهاد سازمان اداری واستخدامی کشور در جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به آزمایشی بودن قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- و با توجه به تجربیات حاصل از اجرای قانون مذکور، به منظور رفع ایرادات و دائمی نمودن قانون یادشده، لایحه جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا