صنعت کار » آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر بهمن دیزل + تصاویر

در حاشیه مراسم تولید انبوه کامیونت و مینی بوس شیلر، خبرنگاران از خط تولید این خودرو بازدید کردند.

به گزارش صنعت کار،این خودروها در حال حاضر روزانه بیش از ۱۰ دستگاه به تولید می رسند که قابلیت افزایش آن نیز وجود دارد، به طوری که روزانه ۸ کامیونت و ۴ مینی بوس به تولید می رسد که بر اسای برنامه ریزی ها تا سال آینده به ۲۰ تا ۲۵ دستگاه افزایش خواهد یافت.

همچنین بهمن دیزل در حال تولید روزانه بیش از ۲۵ دستگاه ایسوزو است.

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

آغاز تولید انبوه خط تولید کامیونت و مینی بوس شیلر تاره وارد بهمن دیزل + تصاویر

 

منبع: خودروکار

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات