اخباربانک و بیمهصنعت و معدنگوناگون

وعده جدید دولت برای اشتغالزایی/ ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال ۹۷

به گزارش صنعت کار، محمدباقر نوبخت در نشست خبري امروز خود از سرمايه گذاري ۷۳٫۴ ميليارد توماني در طرحهاي توليد و اشتغال و ۲۵۴٫۳ هزار ميليارد توماني در طرح هاي عمراني خبر داد و گفت: مجموع منابع سرمايه گذاري ها در بودجه سال آينده ۳۲۷٫۷ هزار ميليارد تومان خواهد بود.
وي در عين حال خاطرنشان کرد: رشد اقتصادي بدون نفت ۶ درصد در نظر گرفته شده است.

۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بودجه براي توليد و اشتغال

رئيس سازمان برنامه و بودجه از اختصاص ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان براي توسعه طرح بنگاههاي توليدي و اشتغالزاي کوچک و متوسط کشور در سال ۹۷ خبر داد.

نوبخت با اشاره به اختصاص ۲۵۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني کشور افزود: سال گذشته اعتبار اختصاص يافته به بنگاه هاي کوچک و متوسط ۱۷ هزار ميليارد تومان بود که اين رقم به ۷۳ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان ارتقا يافته است و همچنين اعتبار طرح هاي عمراني از ۴۰ هزار ميليارد تومان به ۲۵۴ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان در بودجه ۹۷ افزايش يافته است.

وي با اشاره به اينکه براي ايجاد يک ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي در سال آينده ۳۲۷ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري کرده ايم گفت: براي توسعه طرح هاي توليدي اشتغال زا، ۱۲ برنامه تدوين شده است.

نوبخت در خصوص تأمين اعتبار مورد نياز براي طرح هاي اشتغالزا افزود: ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از بودجه عمومي‏، ۱۵ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي‏‌ ، ۳۵ هزار ميليارد تومان از تسهيلات بانکي و شش هزار ميليارد تومان از محل ماده اعتبارات قانون حمايت از توليد و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق عشايري و روستايي تأمين خواهد شد.

وي با اشاره به اجراي سياست هاي بودجه سال آينده به صورت پيشرفته‏، ادامه داد: دولت براي دستيابي به رشد اقتصادي مثبت، پس از سال ۹۱ و ۹۲ که با رشد منفي مواجه بود سياستي را براي خروج از رکود و حرکت به سمت رونق آغاز کرده است که اين سياست در دو گام انجام مي شود که يکي از آنها اختصاص تسهيلات بانکي به واحدهاي توليدي و بخش خصوصي براي فعال شدن است.

نوبخت تعداد واحدهاي توليدي تعيين شده براي دريافت تسهيلات در سال گذشته را هفت هزار و ۵۰۰ واحد نيمه فعال اعلام کرد و گفت: فعالسازي اين واحدها قرار بود با اعتبار ۱۶ هزار ميليارد توماني اجرايي شود که اين رقم امسال به ۱۷ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان افزايش يافته است.

وي استفاده از منابع خزانه دولت براي طرح هاي عمراني را ۴۲ هزار ميليارد تومان در سال گذشته اعلام کرد و افزود: تلفيق اعتبارات طرح هاي عمراني و اشتغالزا سبب رشد هفت و يک دهم درصدي مثبت در سرمايه گذاري و دو رقمي شدن رشد اقتصادي براي نخستين بار در سال گذشته بوده است.

نوبخت با اشاره به اينکه در برنامه ششم توسعه اقتصادي و برنامه اعلامي دولت به مردم بويژه در ايام انتخابات و برنامه مکتوب ارائه شده به مجلس‏، اشتغال مهمترين موضوع بوده است گفت: ايجاد فرصت شغلي بدون سرمايه گذاري ممکن نيست و براي ايجاد يک ميليون و ۳۳ هزار فرصت شغلي جديد بايد اين زمينه سازي ها انجام شود.

۷۰ درصد اشتغال سال آينده به دانش آموختگان دانشگاهي اختصاص مي يابد

رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تقاضاي ۸۳۸ هزار متقاضي جديد ورود به بازار کار در سال آينده گفت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته ۷۰ درصد فرصت هاي شغلي در اختيار دانش آموختگان دانشگاهي اختصاص مي يابد

نوبخت در ادامه افزود: براي کاهش نرخ بيکاري در سال آينده به ۱۱ و دو دهم درصد حداقل بايد ۹۸۰ هزار شغل ايجاد کنيم که ۶۸۶ هزار نفر يعني معادل ۷۰ درصد از دانش اموختگان دانشگاهها خواهند بود.

وي در ادامه با اشاره به تبصره ۱۸ قانون و اختصاص ۷۳۴ هزار ميليارد ريال براي اجراي برنامه توليد و اشتغال گفت: ۱۷۴ هزار ميليارد ريال از محل افزايش قيمت هاي حامل انرژي ۱۵۰ هزار ميليارد ريال از صندوق توسعه ملي ۳۵۰ هزار ميليارد ريال از منابع شبکه بانکي و ۶۰ هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري تامين خواهد شد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه، برنامه توسعه اشتغال در موضوعات گردشگري، صنايع دستي، سياست هاي فعال بازار کار ، طرح هاي اشتغال زايي خرد ، طرح هاي حمل و نقل صنعتي و کشاورزي و نيز مسکن برشمرد.

وي در باره چگونگي ايجاد اشتغال در بخش مسکن گفت: با احيا صدهزار واحد بافت فرسوده ۲۴۰ هزار نفر مشغول به کار مي شوند با احداث صد هزار واحد مسکوني و حمايتي و اجتماعي ۶۰ هزار فرصت شغلي ، حمل و نقل عمومي درون شهري ۲۲ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلي ، حمل و نقل عمومي برون شهري ۲ دو هزار و ۷۰۰ فرصت شغلي، پرورش ماهي در قفس ۱۴ هزار فرصت شغلي، صنايع تکميلي کشاورزي ۲۰ هزار فرصت شغلي، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ۱۷۳ هزار فرصت شغلي ، سياست هاي فعال بازار کار ۲۲۱ هزار فرصت شغلي ، برنامه هاي اشتغال هاي خرد ۱۲۱ هزار و ۸۰۰ شغل ، صنايع کوچک و خوشه هاي صنعتي اشتغال زا ۷۴ هزار و ۵۰۰ شغل ، برنامه تکميل طرح هاي نيمه تمام صنعتي خاتمه ۹۷ بخش خصوصي ۵۱ هزار و ۵۰۰ شغل ايجاد مي شود.

نوبخت در تشريح برنامه هاي اشتغال دولت در بخش مسکن نيز گفت: با کمک به احيا صد هزار واحد مسکوني بافت فرسوده ۲۴۰ هزار نفر و با کمک به تامين مسکن روستايي و اجتماعي به تفکيک ۵۰ هزار واحد مسکوني شهري و ۵۰ هزار واحد مسکوني روستايي ۶۰ هزار نفر و در مجموع ۳۰۰ هزار نفر در سال ۹۷ مشغول به کار مي شوند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه درباره چگونگي احياء بافت هاي فرسوده نيز گفت: کل محله هاي بافت هاي فرسوده ايران شناسايي شده و تلاش مي شود با همکاري شهرداران کل محله با نقشه اي مناسب بازسازي شود و ساکنان آن در مدت بازسازي در منطقه اي ديگر اسکان يابند.

وي اضافه کرد: دارندگان اين واحدهاي فرسوده براي واحد بازسازي شد هزينه اي پرداخت نمي کنند اما از آنجا که تعداد واحدهاي بيشتري به دست انبوه سازان در بافت هاي فرسوده احداث مي شود به متقاضيان اين واحدها که بيشتر مزدوجين جديد هستند ۶۰ درصد وام با سود ۹ درصد پرداخت مي کنيم.

نوبخت شروع اجراي اين طرح را در صدهزار واحد از بافت هاي فرسوده اعلام کرد و گفت: با اجراي اين طرح در سال آينده ۲۴۰ هزار شغل ايجاد مي شود.

وی گفت: براساس برنامه تبيين شده در چهار سال و تا سال هزار و چهارصد، ۴۰۰ هزار واحد مسکوني جديد در بافت هاي فرسوده ايجاد مي شود که متوسط تسهيلات دولت در بخش روستايي ۱۹ ميليون تومان با سود پنج درصد و در مناطق شهري ميانگين ۲۷ ميليون تومان با سود ۹ درصد خواهد بود.

نوبخت از اجراي طرح بزرگ جايگزيني وسايل نقليه فرسوده در سال آينده خبر داد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به برنامه هاي جدي دولت براي مبارزه با آلودگي هوا گفت: براي مقابله با اين مساله طرح بزرگ جايگزيني وسايل نقليه فرسوده اجرا مي شود.

محمدباقر نوبخت از نوسازي ۱۵ هزار دستگاه تاکسي، دو هزار دستگاه اتوبوس ، دو هزار دستگاه ميني بوس و ميدل باس ، دو هزار دستگاه ون و کاميونت ، ۲۰ هزار دستگاه وانت و دو هزار دستگاه کاميون به همراه ۵۰ هزار دستگاه موتور سيکلت برقي و صد واحد واگن مترو در سال آينده در مناطق شهري خبر داد که در مجموع ۲۲ هزار و ۳۸۰ شغل ايجاد مي شود.

وي همچنين درباره برنامه هاي دولت در حمل و نقل برون شهري نيز گفت: ۱۰ هزار دستگاه کاميون ، ۲۰۰ دستگاه واگن مسافري ، صد دستگاه لوکوموتيو و دو هزار دستگاه واگن باري نوسازي خواهد شد که با اجراي اين طرح نيز دو هزار و ۷۵۰ نفر و در مجموع حمل و نقل شهري و برون شهري ۲۵ هزار و ۱۳۰ نفر مشغول کار خواهند شد ضمن آنکه با اجراي اين طرح نوسازي ۴۶ ميليون ليتر مصرف سوخت کاهش مي يابد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به اين سوال که چرا با وجود برنامه ها براي کاهش آلودگي هوا تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي از پنج درصد به ۴۵ درصد افزايش يافته است گفت: آنچه در عمل مي تواند باعث کاهش آلودگي هوا شود برقي شدن خودروهاست که تعرفه ان همچنان صفر در نظر گرفته شده اما آنچه به عنوان خودروهاي برقي در کشور ما عرضه مي شود خودروهاي هيبريدي است که سوخت پايه اين خودروها که از قضا حجم بالاي موتور هم دارند بنزيني است و از سرعتي به بالا بنزين سوز مي شود که عملا تاثيري در بهبود هواي شهرهاي ما ندارد.

نوبخت خاطرنشان کرد: اين موضوع ديروز در کميسيون تلفيق مجلس هم بررسي شد و گفته شد که واردات خودروهاي هيبريدي با تعرفه هاي پايين رانتي را در کشور به وجود آورده که خودروهاي لوکس وارد کشور مي شود با نرخ ترجيحي و ارزان، حال آنکه ما بايد مصرف کنندگان را به استفاده از خودروها و وسايل نقليه کم آلاينده برقي ترغيب کنيم.

سهميه اشتغال براساس نياز استان ها تعيين مي شود

رئيس سازمان برنامه و بودجه اختصاص سهميه براي ايجاد فرصت شغلي را با توجه به نرخ بيکاري در استان ها اعلام کرد.

محمدباقر نوبخت در این نشست با اشاره به اينکه استان هايي که مشکل بيکاري بيشتري دارند سهميه بيشتري دريافت خواهند کرد افزود: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده در بخش کشاورزي در سال آينده ۶۷ هزار فرصت شغلي در قالب سه طرح کشت گلخانه اي با ۳۳ هزار فرصت شغلي، پرورش مالي در قفس با ۱۴ هزار فرصت و صنايع تبديلي و تکميلي با ۲۰ هزار فرصت شغلي تعيين شده است.

وي سهم بخش گردشگري را براي ايجاد شغل ۱۹۳ هزار و ۹۲ نفر اعلام کرد و گفت: براساس برنامه ريزي هاي انجام شده در سال گذشته در قالب طرح هاي کارورزي دولت موفق به پرداخت حق بيمه افراد مشمول در طرح و پرداخت بخشي از دستمزد آنان به کارفرماياني که اقدام به جذب کارورزان مي کنند شده بود که در اين قالب امسال ۲۲۱ هزار فرصت شغلي ايجاد خواهد شد.

نوبخت درخصوص ايجاد اشتغال در صنايع کوچک و خوشه هاي صنعتي اشتغالزا افزود: ۷۴ هزار و ۵۵۲ نفر در اين بخش جذب خواهند شد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ۷۱ هزار پروژه عمراني ناتمام موجود در کشور گفت: از اين تعداد ۶ هزار پروژه ملي ناتمام و ۶۵ هزار پروژه استاني ناتمام است که اين پروژه ها در دو حالت حاکميتي و پروژه هاي قابل واگذاري ساماندهي خواهد شد.

وي با اشاره به واگذاري ۴ هزار ميليارد طرح در سال آينده به بخش خصوصي افزود: مابقي طرح ها قابل واگذاري به طور کامل نيست اما امکان مشارکت بخش خصوص در آن وجود دارد.

نوبخت گفت: در تکميل طرح نيمه تمام صنعتي سال ۹۷ بخش خصوصي در ۵ رشته فعاليت پراشتغال حدود ۵۱ هزار و ۵۱۵ نفر شغل ايجاد خواهد کرد.

وي با اشاره به اينکه ايجاد بيش از ۱ ميليون فرصت شغلي در سال ۹۷ در دستور کار است ،افزود: با تحقق اين هدف گذاري علاوه بر ايجاد اشتغال براي ۸۳۸ هزار جوان وارد شده به بازار کار بخشي از بيکاران نيز مشغول به کار خواهند شد.

نوبخت گفت: همه سياست هاي تعيين شده در جهت اقتصاد مقاومتي و دستيابي به برنامه هاي ششم توسعه است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا