صنعت کار » ثبت رکورد روزانه در ناحیۀ آهن‌سازی شرکت فولاد مبارکه

ثبت رکورد روزانه در ناحیۀ آهن‌سازی شرکت فولاد مبارکه

همکاران تلاشگر ناحیۀ آهن‌سازی با ثبت رکورد تولید روزانۀ آهن اسفنجی به میزان 8 هزار و 815 تن در واحد شهید خرازی موفقیت دیگری را در سال جهش تولید به نام خود ثبت کردند.

به گزارش صنعت کار، داریوش رشیدی مدیر ناحیۀ آهنسازی با اعلام این خبر افزود: رکورد روزانۀ قبلی به میزان ۸هزار و ۶۴۰ تن بود که در فروردینماه ۹۹ به دست آمده بود. این رکورد تولید روزانه در سال جهش تولید و در ادامۀ عملکرد موفقیتآمیز این ناحیه در این سال حاصل شده که ناشی از عزم راسخ همکاران در این ناحیه برای مشارکت هرچه بیشتر در حرکت روبهرشد  در مسیر  تولید بیشتر و اقتصاد کشور است.
وی همچنین افزود: امیدواریم با برنامهریزی صورتگرفته و اهتمام کلیۀ کارکنان ناحیۀ آهنسازی و واحدهای پشتیبانی، عملکرد درخشانی در سال ۹۹ به ثبت برسانیم.
محمدرضا فتحی رئیس واحد احیا مستقیم نیز در گفتوگو با خبرنگار فولاد افزود: خوشبختانه با همت کارکنان واحد احیا مستقیم شهید خرازی و همکاری دیگر واحدهای ناحیه، اعم از گندلهسازی، مواد خام و برنامهریزی تولید و تعمیرات، و با پشتیبانی واحدهای خدماتی و ستادی، با وجود شرایط ویژه و مراقبتهای لازم جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا این موفقیت به دست آمده است و جا دارد از تمامی همکارانی که با کار گروهی خود و در نظر گرفتن رویههای سازمانی افتخارآفرینی کردهاند تشکر کنم.

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات