صنعت کار » دستیابی به رکوردهای پیاپی در گروه فولاد مبارکه

در شهریورماه سال جاری صورت گرفت؛

دستیابی به رکوردهای پیاپی در گروه فولاد مبارکه

در شهریورماه، آخرین ماه از فصل تابستان 1399 کارکنان نواحی فولادسازی و ریخته‌گری مداوم و نورد سرد فولاد مبارکه و همچنین شرکت‌های فولاد هرمزگان و فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری به رکوردهای تازه‌ای در تولید روزانه و ماهانه دست یافتند و گام‌های استواری برای تحقق اهداف سالانۀ خود برداشتند.

به گزارش صنعت کار، کارکنان بلندهمت ناحیه فولادسازی و ریختهگری مداوم فولاد مبارکه موفق شدند با تولید ماهانه ۶۳۹ هزار تن تختال و تولید روزانه ۱۳۳ ذوب در آخرین روزهای شهریورماه، گام دیگری برای تحقق اهداف سالانه این شرکت بردارند.
مدیر ناحیه فولادسازی ضمن تأیید این خبر گفت: این میزان تولید ۲ هزار تن از رکورد قبلی در خردادماه ۹۹ بیشتر است؛ ضمن اینکه در ششماهه اول سال جاری ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تن تختال تولید شد که در مقایسه با تولید ششماهه اول سال قبل ۶٫۸ درصد افزایش داشته است.
غلامرضا سلیمی خاطرنشان کرد: رکوردشکنیهای پیاپی همکاران در تمامی نواحی شرکت، بهویژه در ناحیه فولادسازی در سال جهش تولید و با وجود شرایط تحریم و مبارزه با بیماری کووید ۱۹، نشان از عزم و اراده و توان کارکنان جهادگر ناحیه دارد و تحقق نتایجی فراتر از اهداف از پیش تعیینشده را تسهیل میکند.
قاسم خوشدل، رئیس تولید ریختهگری مداوم فولاد مبارکه نیز در این باره گفت: همکاران ریختهگری برای سومیـــن بار در ســـال ۹۹ تلاش همـــکاران ناحیــــه فولادسازی و سایر واحدهای مرتبط را تکمیل کردند و با نشان دادن عزم راسخ خود در تحقق اهداف شرکت، جهش تولید را در عمل به نمایش گذاشتند.
وی تصریح کرد: در کسب این موفقیتها حمایتهای مدیریت در تسهیل روند امور و ایجاد انگیزه و همدلی و نقش همکاران واحدهای تولید، تعمیرات جنبی، کارگاه تعمیرات ریختهگری، دفاتر فنی تولید و تعمیرات، برنامهریزی تولید، تعمیرات مرکزی، بازرسی فنی و… مؤثر بوده که شایستۀ قدردانی است.
دانیال نظری رئیس تعمیرات کورههای پاتیلی نیز افزود: تمامی واحدهای تولید و تعمیرات عزم خود را برای کسب این رکوردها جزم کرده بودند. در این بین، کارکنان واحد تعمیرات متالورژی ثانویه علیرغم تمام محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا، با تلاشی مضاعف، آمادهبهکاری تجهیزات را در سطح مطلوبی نگه داشتند.

در همین خصوص، امیر حسین مرادی رئیس تولید کورههای قوس الکتریکی نیز گفت: کسب رکورد تولید در ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم برگ زرین دیگری بر افتخارات این ناحیه افزود  و  در این خصوص، زحمات شبانهروزی واحدهای تعمیرات کوره، دفاتر فنی و هماهنگکنندگان تولید، حمل مواد، حمل سرباره و ناحیه آهنسازی در جهت دستیابی به این رکورد قابلتقدیر است.
محمد نصیری رئیس تعمیرات کورههای قوس الکتریکی نیز تصریح کرد: در شرایط خاص حاکم بر کشور، رکورد شهریورماه نشان از تلاشی همگانی دارد و نماد خواستن است که در تکتک کارکنان فولاد مبارکه و ناحیه فولادسازی دیده میشود. در این خصوص، واحد تعمیرات کورههای قوس فولادسازی با برنامهریزی دقیق و استفاده از سیستمهای نوین در نگهداری و تعمیرات بهرهور  و مبتنی بر قابلیت اطمینان در جهت کاهش توقفات اضطراری و افزایش بهرهوری تجهیزات در خطوط تولید نقش مؤثری ایفا کرد.
مسیب فتاح المنان رئیس عملیات ثانویه گفت: در ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم در تاریخ ۳۰ شهریورماه ۹۹ رکورد تولید روزانه شکسته شد و تولید ۱۳۳ ذوب به دست آمد. رکورد قبلی تولید ۱۳۱ ذوب و مربوط به پنجم اردیبهشتماه ۹۹ بود. ثبت این رکوردهای پیدرپی در فولاد مبارکه بیاثر بودن تحریم این شرکت و همت والای مدیریت و کارکنان را نشان میدهد. این رکورد حاصل نشده است، مگر با همدلی و همکاری واحدهای تولیدی و تعمیراتی ناحیه و همراهی واحدهای ستادی و پشتیبانی.
مجید  دادجو رئیس خدمات فنی فولادسازی و ریختهگری مداوم در خاتمه اظهار داشت: ثبت رکوردهای پیدرپی در شش ماه اول سال جاری در حالی اتفاق میافتد که حدودا از پنج سال گذشته تاکنون توسعه و افزودن تجهیزات جدید در ناحیه صورت نگرفته است. این توفیقات حاصل بهرهوری نیروی انسانی و بهکارگیری هرچه بهتر تجهیزات و نشانه باور شعار «ما میتوانیم» در شرکت است.
دستیابی به رکورد تولید ۱۷ هزار تن کلاف در خط نورد دو قفسهای
در سال جهش تولید و با همت کارکنان پرتلاش واحد نورد دو قفسهای، رکورد تولید کلاف خام برای محصول قلعاندود و تولید ماهانه این واحد شکسته شد.
رئیس خطوط نورد ناحیه نورد سرد در تشریح این خبر گفت: در شهریورماه رکورد ۱۲ هزار و ۷۰۰ تن کلاف برای زنجیرۀ قلعاندود و رکورد کل ۱۷ هزار تن از افتخارات به ثبت رسیده در این واحد است.
محمودرضا قرمزی رکورد قبلی این واحد را به میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن کلاف برای زنجیره قلعاندود و ۱۶ هزار و  ۸۰۰ تن تولید کل در فروردینماه ۱۳۹۹ اعلام کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از حمایتهای مدیریت و کارکنان ناحیه و واحدهای پشتیبانی بالا و پاییندست، اظهار امیدواری کرد با تداوم تولید در همه بخشهای شرکت به خودکفایی کامل در انواع محصولات فولادی دست یابیم.

کسب رکورد ماهانه تولید در فولاد هرمزگان
مدیرعامل فولاد هرمزگان از کسب رکورد تولید در شهریورماه سال جاری خبر داد.
فرزاد ارزانی ضمن قدردانی از تلاش همکاران این شرکت و گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: هفتۀ دفاع مقدس یادآور جانفشانیها و ایستادگی جوانانی است که استقلال و تمامیت ارضی ایران اسلامی را به ارمغان آوردند.
وی افزود: کارکنان این شرکت در سال جهش تولید با استعانت از خداوند متعال، از ابتدای سال عزم خود را برای تجلی بخشیدن به این شعار بزرگ جزم کردند و با برنامهریزی و مدیریت فرایندها که در انسجام و کار گروهی تجلی یافته است و همچنین با تلاش و درک صحیح از شرایط و استفاده مؤثر از تجهیزات نصبشده توانستند رکورد ماهانه تولید را پس از دو سال در شهریورماه با تولید ۱۳۷ هزار  و ۳۹۱ تن تختال ارتقا دهند.
وی ثبت این رکورد را به کلیۀ کارکنان شرکت تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد فولاد هرمزگان در ادامۀ فرایند نیز با یاری خداوند و همت و تلاش هرچه بیشتر همکاران، همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر گام بردارد.

با ثبت رکورد جدید حاصل شد؛
رشد ۱۳ درصدی تولید آهن اسفنجی در شرکت فولاد سفیددشت
کارکنان بلندهمت شرکت فولاد سفیددشت چهارمحال و بختیاری در شهریورماه سال جاری توانستند با تولید ۷۴ هزار  و ۳۷۰ تن آهن اسفنجی به رکورد جدیدی دست یابند.
سرپرست عملیات شرکت فولاد سفیددشت رکورد قبلی بهدستآمده در این واحد را مربوط به خردادماه سال جاری اعلام و اضافه کرد: با ثبت این رکورد، میزان تولید آهن اسفنجی این شرکت در ششماهۀ نخست سال جاری، با رشد ۱۳ درصدی نسبتبه مدت مشابه سال قبل، به ۳۹۹ هزار  و ۴۲۸ تن رسید.
ایمان سلیمانی در ادامه از تحقق ۹۹ درصدی برنامه تولید ششماهۀ نخست این شرکت خبر داد و در همین خصوص از حمایتهای فولاد مبارکه، مدیرعامل و هیئتمدیره شرکت و همچنین از تلاش خالصانه و شبانهروزی کارکنان شرکت فولاد سفیددشت و پیمانکاران تشکر و قدردانی کرد.
سلیمانی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: مجموعه فولاد سفیددشت با عنایت به حمایتهای فولاد مبارکه در تأمین گندله موردنیاز واحد احیا مستقیم شرکت، عزم خود را برای تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در سال جهش تولید، جزم کرده است.

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات