صنعت کار » اجرای موفقیت آمیز پروژه بازسازی و بهینه سازی اساسی باسکول درب غربی مجتمع فولاد سبا

اجرای موفقیت آمیز پروژه بازسازی و بهینه سازی اساسی باسکول درب غربی مجتمع فولاد سبا

باسکول تمام فلز درب غربی مجتمع فولاد سبا که به علت عمر و فرسودگی بالا مشکلات زیادی ایجاد می‌کرد، با کمترین هزینه و با بهره‌گیری از توان کارشناسان داخلی بازسازی و بهینه‌سازی شد.

به گزارش صنعت کار، سعید نصر اصفهانی، کارشناس تعمیرات باسکول، ضمن تأیید این مطلب از خرابیهای مکرر، زمانبر شدن تعمیرات، عدم امکان رفع کامل عیوب و خراب شدن ساختار باسکول که اختلاف وزن بارِ مبدأ و مقصد و ضرر و زیان زیاد برای سازمان یا مشتریان فولاد به همراه داشت، بهعنوان مهمترین عوامل اجرای این پروژه یاد کرد.
وی با اشاره به اینکه ابتدا تصمیم بر آن شد که باسکول جدید جایگزین باسکول فعلی شود، گفت: این امر مستلزم صرف حدود دو سال زمان و بودجهای بالغبر ۱۵ میلیارد ریال بود که با توجه به اضطرار این پروژه و اینکه عملا در مدتزمان جایگزینی نارضایتی از عملکرد باسکول خسارات زیادی به بار میآورد، عدم بهرهبرداری از آن غیرممکن بود. بنابراین تصمیم بر آن شد که برای صرفهجویی در وقت و هزینهها، این کار با محوریت کارشناسان و کارکنان قسمت بازرسی فنی و اتوماسیون ابزار دقیق  مجتمع فولاد سبا و استفاده از خدمات داخلی تعمیرات مرکزی و مکانیسمهای حملونقل داخلی بهصورت یک پروژه انجام شود،
به گفته نصر اصفهانی  در طی اجرای این پروژه، اقدامات اساسی زیر انجام شد:
بازسازی و بهینهسازی باسکول مذکور؛ دمونتاژ پلتفرم باسکول از روی پایهها، تخریب کلیه پایهها و احداث پایههای جدید؛ تبدیل لودسلها وجانکشن باکس از حالت آنالوگ به دیجیتال؛ اصلاح همه مسیرهای قدیمی عبور کابلها؛ بازسازی و رفع کلیۀ انحرافات ابعادی صفحه باسکول؛ اصلاح جاده دسترسی به باسکول در ورودی و خروجی با توجه به افزایش ارتفاع سطح پلتفرم جدید.
این کارشناس تعمیرات باسکول تأکید کرد: این پروژه در طی ۴۵روز انجام شد و برآورد  اولیه حاکی  از صرفهجویی بیش از ۱۰میلیارد ریالی برای شرکت است.

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات