صنعت کار » چابك سازی خطوط تولید مجتمع فولاد سبا

چابك سازی خطوط تولید مجتمع فولاد سبا

مدیر عملیات مجتمع فولاد سبا ضمن اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت آماده به کاری تجهیزات و خطوط تولید این مجتمع، اجرای توقف سالانه در شرایط سخت بیماری کرونا پس از 8 ماه از 19 تا 29 مهرماه با تلاش کارکنان واحدهای مربوطه با موفقیت انجام شد.

به گزارش صنعت کار، بهمن خلیلی با تأکید بر اینکه این عملیات تحت نظارت و همکاری مدیریت بهداشت حرفهای، ایمنی و محیط زیست فولاد مبارکه و با رعایت کامل کلیۀ شیوهنامههای بهداشتی انجام گرفت، گفت: تعمیرات فوق هیچگونه حادثۀ ایمنی نداشت و خطوط تولید مجتمع فولاد سبا برای تولید مستمر و پایدار در یک سال آینده با موفقیت چابکسازی شد. در این خصوص از پشتیبانی مدیریت ارشد و کلیه مدیران و عوامل ذیربط تشکر و قدردانی میکنیم.

جواد صباغی، رئیس واحد ریختهگری

همکاران پرتلاش مجتمع فولاد سبا  در مدت زمانی محدود و با مهارتی مثالزدنی عملیات یادشده را با دقت بسیار انجام دادند. از مهمترین اقدامات انجامشده در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تعویض کامل پارکینگ دامیبار خط، دمونتاژ، مونتاژ و تنظیم اوسیلاتور و تعویض سیلندر اوسیلاتور؛ تعویض سیلندر بالانسینگ قیچی خط شماره ۲ و مهندسی معکوس آن؛ تعویض سیلندرلدل تارت خط شماره ۲؛ دمونتاژ، تعمیر و مونتاژ میزهای جداکننده شماره یک و دو؛ تعویض موتور اصلی قیچی شماره ۲ با موتور بومیسازی شده.

احمدرضا بخشایی، رئیس واحد نسوز

 با تشکر از تمامی کارشناسان، تکنیسینها، اپراتورها و عوامل اجرایی و همچنین پیمانکاران مربوطه، برخی از مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه عبارتاند از: تعمیرات نسوز کورههای تونلی، شاتلها و هولدینگ نورد و مشارکت در کوتاه کردن طول هیتینگ شماره ۲؛ تعمیر جویها و چالههای مذاب فولادسازی؛ تعمیر نسوز بدنه اتاقک غبار کوره قوس؛ تعویض برنرهای پیشگرم پاتیل؛ نصب رویه پیشگرمهای پاتیل؛ تعویض چتر خشککن تاندیش؛ تعمیر نسوز لدل تارت ریختهگری.

سیروس اسدی، رئیس واحد جرثقیلها

با قدردانی از زحمات کلیۀ کارکنان مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه عبارتاند از: تعویض گیریبکس جنوبی ترولی جرثقیل ۲۷۰ تن مذاببر؛ جوشکاری ترکهای ترولی جرثقیل ۲۷۰ تن مذاببر، اصلاح و جوشکاری ریل ترولی و پل؛ اصلاح و سنگزنی ریل پل جرثقیل ۲۶۰ تن، اصلاح و تعویض شینهای معیوب جرثقیلهای واحد و کارگاه تعمیرات؛ تعویض سیستم ایر کاتد پیشنهادی جرثقیلهای مربوطه.

مهدی  ناظمالرعایا، رئیس نورد گرم مجتمع فولاد سبا

در این واحد با همکاری ارزشمند تیم مدیریت و کارکنان مجتمع فولاد سبا در همه حوزهها فضای مناسبی ایجاد شد تا اقدامات ذیل انجام شود: PLC جدید کوره تونلی؛ نصب انکدرهای جابهجایی با توجه به نیازی که در راستای تعمیرات سالانه مشاهده میشد؛ عملیات لوپر جهت ZEROING قفسهها با سیستم توسعه اتوماسیون؛ کار بر روی شبکۀ جدید فیبر نوری پروفی باس؛ انجام کامل توسعه اتوماسیون نورد؛ کوتاه کردن استراکچر انتهایی هیتینگ؛ تعویض استراکچر پیشانی ورودی شاتل شماره ۲؛ تعویض لولههای ساکشن پمپهای پوستهزدا؛ تعویض فرمهای اصلی؛ سیلندر و ساپورت سیلندر ربررولهای دانکویلر؛ دمونتاژ و سرویس هد استاک و چرخ سنگ بازوهای ماشین سنگهای کارگاه غلتک؛ نصب میز غلتکی مولتی گیج جدید؛ اتصال و فلشینگ مسیرهیدرولیک قفسه.

احسان عباد، رئیس واحد فولادسازی مجتمع فولاد سبا

بهمنظور بهینهسازی و رفع عیوب جاری با همت و تلاش همکاران و شرکتهای پیمانکار حاضر در شاتدان توانستیم این اقدامات را انجام دهیم: در کوره شماره یک تعویض سیلندرهای تیلت و چرخش سقف کورۀ قوس؛ تعویض والو یک و دو؛ تخریب و تعویض بتن پلتفرم جلوی کوره قوس شماره یک؛ تعمیر و اصلاح گهواره کوره قوس؛ تعویض ریلهای لدل کار LF2 کوره قوس؛ تعویض کلکتورهای اصلی آب؛ تعویض داکتهای ثابت و متحرک کوره قوس و اصلاح سقف آن؛ اصلاح مسیر پایپینگ اکومالاتورهای هیدرولیک کوره قوس؛ رفع نشتی روغن ترانس اصلی کورۀ قوس؛ اصلاح بوشینگهای کورههای قوس و کورههای پاتیلی؛ سرویس و تست ترانسفور ماتورهای کورۀ قوس MCC؛ سرویس پاور سنتر و فولادسازی؛ نصب اسلبهای محوطۀ سربارۀ ترانس KV کوره؛ نصب شوت اصلی کوره؛ تعویض درایو نوار نقالۀ عمودی کورۀ قوس؛ اصلاح مسیرهای شارژ کربن کورۀ قوس.

مهدی قاسمی،  رئیس دفتر برنامهریزی و کنترل نگهداری و تعمیرات مجتمع فولاد سبا

با عنایت به بهرهوری همکارانی که در این شاتدان حضور داشتهاند، بهطورکلی ۱۵۲۵۲ نفر ساعت در اجرای این عملیات به این شرح نقشآفرینی کردند: فولادسازی و مواد رسانی ۳۹۸۲ نفر ساعت؛ ریختهگری ۴۹۸۰ نفر ساعت؛ نورد ۵۲۵۰ نفر ساعت و جرثقیلها ۱۰۴۰ نفر ساعت. انجام این میزان فعالیت تعمیراتی در کوتاهترین زمان ممکن و در شرایط شیوع ویروس کرونا قابلتقدیر است.

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات