صنعت کار » آب رسانی به روستای «زوزن» با مشاركت فولاد سنگان

آب رسانی به روستای «زوزن» با مشاركت فولاد سنگان

در راستای اجرای طرح مثلت توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان خواف، پروژه آبرسانی مشارکتی به بافت توسعه مسکن روستای زوزن با 2 هزار و 500 متر حفاری و لوله گذاری با موفقیت انجام شد.

به گزارش صنعت کار، این پروژه با مشارکت فولاد سنگان بهعنوان معین اقتصادی شهرستان خواف و بهمنظور تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال جهش تولید و همچنین عمل به مسئولیتهای اجتماعی پایدار در قالب تفاهمنامۀ طرح مثلث اقتصادی و فرهنگی شهرستان خواف بین شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، استانداری خراسان رضوی و دانشگاه تهران اجرا شد.

در آیین بهرهبرداری از این پروژه که فرماندار و علمای شهرستان خواف و مسئولان فولاد سنگان در آن حضور داشتند، سنجرانی فرماندار شهرستان خواف توفیق خدمتگزاری به مردم را افتخاری بزرگ دانست و افزود: یکی از آرزوهای دیرینه مردمان این منطقه توسعه متوازن و پیشرفت همهجانبه بود که امروزه با همت مدیرانی شایسته و توانمند و همیاری و همافزایی مردم در حال انجام است.

وی ضمن قدردانی از عملکرد شرکت فولاد سنگان بهعنوان معین اقتصادی فعال شهرستان خواف گفت: تفکر توسعهمحور که برمبنای پیشرفت و آبادانی منطقه شکل گرفته، خوشبختانه به برکت حضور افرادی که دانایی را سرلوحه کارها قرار دادهاند و افق روشنی برای آینده این شهرستان متصورند، با روحیهای جهادی بر این منطقه حاکم است در همین راستا از حضور و حمایت دلسوزانه مدیرعامل فولاد سنگان در منطقه تقدیر و تشکر میکنم.

فرماندار خواف طرح توسعۀ مثلث اقتصادی را راهی میانبٌر در توسعه و آبادانی منطقه دانست و اذعان کرد: احداث پلهای بین جادهای، لایروبی قناتها، لولهگذاری آب و انتقال آب شرب برای مردم و… با همیاری ساکنان بومی منطقه از افتخارات این طرح است و انشاءالله در ادامه راه با همین همت و توان کارها به پیش خواهد رفت.

در ادامه، قربانی، مجری طرح مثلث اقتصادی، ضمن قدردانی از حضور مسئولین و مردم فهیم منطقه در این مراسم گفت: مبنای انجام کلیه کارها در طرحهای توسعه، مردم هستند و تا زمانی که مردم پای کار باشند، این امور با جدیت و همتی مثالزدنی به پیش خواهد رفت.

وی وجود نقشهای علمی و استراتژیکمحور را اساس کار دانست و گفت: پایلوت طرح توسعه کشور در حال حاضر شهرستان خواف است و با روحیه جهادی که در بین مسئولین و مدیران سراغ داریم، بیشک توسعهای فراگیر و متوازن خواهیم داشت و با سرلوحه قرار دادن فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص نگاه توسعهمحور به اقتصاد مقاومتی، شاهد آبادانی در این منطقه از کشور عزیزمان خواهیم بود.

گفتنی است اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی نقش تعیینکنندهای در افزایش اعتماد بخشهای دولتی، خصوصی و مردم بومی منطقه خواف ایفا کرده و علاوه بر اینکه محرکی در زمینه تولید و همافزایی میان بخشهای مختلف اقتصادی است، بهخوبی زمینۀ تسهیل در سرمایهگذاری و اشتغال پایدار را برای مردم شهرستان به وجود آورده است.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات