صنعت کار » نيازمند احداث شركت هاى بزرگ در صنايع پايين دستى هستيم

مدير طرح و توسعه معدن و صنايع معدنى ايميدرو:

نيازمند احداث شركت هاى بزرگ در صنايع پايين دستى هستيم

محمد آقاجانلو مدير طرح و توسعه معدن و صنايع معدنى ايميدرو، بيان كرد: خوشبختانه ظرفيت آلومينيوم تقريبا ٢ برابر شده و اين موضوع با همت ايميدرو محقق شد.

به گزارش صنعت كار، وى اظهار كرد: امسال نيز توليد در حوزه آلومينيوم افزايش يافته و بايد شاخص توليد را افزايش دهيم.

آقاجانلو تصريح كرد: سرمايه گذارى در صنعت آلومينيوم نسبت به ساير بخش ها مثل فولاد كمى فاصله داشته است.

وى ادامه داد: در صنعت آلومينيوم تنها مزيت كشور در اين حوزه انرژى بود. البته نيروى انسانى از ديگر پتانسيل هاى موجود است.

مدير طرح و توسعه معدن و صنايع معدنى ايميدرو تصريح كرد: ما اعتقاد داريم بايد در صنايع پايين دستى نيز تسهيل انجام شود. بايد ظرفيت هاى متوازن در بالادست و پايين دست باشيم. بايد شركت هاى بزرگ در پايين دست احداث كنيم.

آقاجانلو اضافه كرد: امروز نزديك به ٥٠٠ محدوده مستعد شناسايى شده و در حوزه بوكسيت شركت الوميناى ايران وارد كار شده است.

وى افزود: كشور ما چندان مستعد تشكيل بوكسيت نيست در نتيجه بايد به دنبال منابع خارجى باشيم و در اين مورد گينه يكى از منابع مهم است.

مدير طرح و توسعه معدن و صنايع معدنى ايميدرو در پايان تاكيد كرد: با چنين مواردى زنجيره آلومينيوم مى تواند مانند زنجيره فولاد توسعه خوبى داشته باشد.

انتهاى پيام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات