صنعت کار » دنيا در حال رصد منابع معدنى ايران است/ معدن مى تواند همچون نفت ثروت آفرين باشد

رييس سازمان زمين شناسى:

دنيا در حال رصد منابع معدنى ايران است/ معدن مى تواند همچون نفت ثروت آفرين باشد

عليرضا شهيدى رييس سازمان زمين شناسى در مراسم آيين حمايت و راه اندازى مركز نوآورى و فناورى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى ايران بيان كرد: بايد از ذخير پنهان كشور بهره بردارى كرد.

به گزارش صنعت كار، وى تصريح كرد: جای چنین مرکز فناورى و نوآوری در بحث زمین‌شناسی خالی بوده است که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خوشبختانه نخستین مرکز در حال راه‌اندازی است.

شهيدى گفت: ما در ۲ بحث مهم تولید ثروت از طریق ذخایر و صیانت از این ثروت طی ۶۱ سال در کشور فعالیت داریم. سازمان زمین‌شناسی با توجه به مسئولیتش در هر دو شاخه فعال است.

وى تصريح كرد: با توجه به سرعت رشد علم ما باید از علم روز دنیا استفاده کنیم و خودمان را با آن تطبیق دهیم.مرکز زمین شناسی کاربردی در کنار بدنه اصلی زمین ‌شناسی در استان البرز فعال است.

رييس سازمان زمين شناسى گفت: ما براى دوسال ديگر مديريت تهيه نقشه هاى زمين شناسى دنيا را در اختيار گرفتيم.

شهيدى افزود:همچنين هفدهمين كرسى سازمان يونيسكو در ايران به سازمان زمين شناسى اختصاص يافت و مى توانيم به هاب جهانى تبديل شويم

به گفته وى،طبق فرمايشات مقام معظم رهبرى، معدن مى تواند در كنار نفت ثروت بزرگى براى كشور باشد اما نياز داريم در حوزه اكتشاف ورود قوى داشته باشيم

معاون وزير صمت اظهار كرد: امروز صنايع فولاد نيازمند سنگ آهن هستند و بايد به سراغ ذخاير پنهان برويم زيرا داراى پتانسيل بالا هستيم.

شهيدى بيان كرد:ما در حوزه مس نهايت تا ١٤ سال ديگر ذخيره در اختيار داريم.

وى افزود: ما مخالف خام فروشى هستيم، متاسفانه بدون توجه به عناصر همراه در حال صادرات هستيم. درنتيجه بايد با ايده هاى جديد از دخاير بهره بردارى كرده و سياست گذارى ها را انجام دهيم.

شهيدى بيان كرد: بر اساس آمار سازمان زمین‌شناسی آمریکا در ایران ۸۱ نوع ماده معدنی وجود دارد. اين آمار حاكى از آن است كه ذخاير ما به صورت جهانى رصد مى شود.

انتهاى پيام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات