صنعت کار » رييس هيات عامل ايميدرو: توسعه اكتشاف اولويت اصلى گل گهر باشد

به گزارش «صنعت كار »در مراسم معارفه مديرعامل گل گهر عنوان شد:

رييس هيات عامل ايميدرو: توسعه اكتشاف اولويت اصلى گل گهر باشد

رييس هيات عامل ايميدرو اظهار كرد: گل گهر يكى از نقش افرينان مهم در زنجيره فولاد است و نگاه ما به آن نگاه ملى است. بايد در زنجيره اقتصادى كشور اثر گذار باشد.

به گزارش صنعت كار، جعفرى در اين مراسم بيان كرد: امروز معارفه يك مدير و توديع مدير ديگرى است كه در سال هايى گذشته شاهد تلاش آنها بوده ايم.

وى ادامه داد: ابتدا از آقاى ملارحمان كه فرد علمى و متخصص هستند تشكر مى كنم. به ايشان مى گويم كه همه ما امانت دار هستيم. به ايشان اين امانت دارى را تبريك مى گويم كه توسعه خوبى را در گل گهر شروع كردند. براى آقاى عتيقى كه از دل مجموعه گل گهر هستند نيز آرزوى توفيق دارم.

رييس هيات عامل ايميدرو افزود: ايميدرو نيز از مجموعه گل گهر حمايت خواهد كرد. حاصل اين حمايت ها توسعه فعاليت هاى معدنى و رشد اقتصادى براى كشور است.

معاون وزير صمت افزود: زنجيره فولاد كشور با طرح جامع در حد نسبى به توازن نزديك مي شود و اميدواريم چشم انداز ١٤٠٤ محقق شود. اين رشد بيانگر تحقق اين هدف است. البته توسعه هاى ديگر در منطقه چابهار جدا از چشم انداز در حال اجرا است.

جعفرى بيان كرد:گل گهر يكى از نقش آفرينان مهم در زنجيره فولاد است و نگاه ما به آن نگاه ملى است. بايد اين مجموعه در زنجيره اقتصادى كشور اثر گذار باشد.

وى اظهار كرد: يكى از نكات بسيار مهم در رشد صنايع معدنى، بخش اكتشاف است كه در سال هاى گذشته اقدامات خوبى آغاز شد. انتظار ما اين است كه مجموعه گل گهر اكتشاف را در اولويت هاى اصلى خود قرار دهد.

به گفته رييس هيات عامل ايميدرو، توسعه زيرساخت ها نكته مهم ديگرى است كه بايد به آن توجه ويژه داشت. امروز بسيارى از نگرانى ها براى توسعه صنعت با سرمايه گذارى شركت ها در زيرساخت ها برطرف شده است.

معاون وزير صمت بيان كرد: بدون شك اين استراتژى ها در گل گهر وجود دارد اما بايد به اين موضوع توجه داشت اعتقاد به اين استراتژى ها مي تواند حلقه هاى قوى بعدى در زنجيره را به همراه داشته باشد.

به گفته جعفرى، استفاده از نخبگان مى تواند گره گشاى بسيارى از مسائل كشور باشد. امروز بايد هسته هاى دانشى در مجموعه هاى معدنى ايجاد شود.

وى افزود: توجه به مسئوليت هاى اجتماعى از موضوعات مهم ديگر است. اين توجه به حمايت مردم از ما كمك خواهد كرد. گل گهر بيش از ٤٢ درصد در توليد كنسانتره نقش دارد و اين نشان از اهميت گل گهر است

جعفرى با اشاره به موضوع توسعه فعاليت هاى دانشى و ايجاد هسته دانشى، تصريح كرد: با احداث مجموعه ايمينو به دنبال جذب نخبگان هستيم و در ايميدرو نيز اقدامات خوبى انجام شده است.

وى ادامه داد: در ايميدرو نگاه ما نگاهى ملى است و سازمان توسعه اى هستيم. همچنين تعريف شركت هاى سهامى براى تامين مالى شركت ها در ايميدرو شروع شده است.

جعفرى تاكيد كرد: برنامه هاى مختلفى در ايميدرو براى كمك به بخش معدن وجود دارد و در دست انجام است.

انتهاى پيام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات