اخباربانک و بیمهبرتر

رضا کاظمی تکلیمی مدیر عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی شد

به گزارش صنعت کار، تقریبا حدود دو دهه بود که دولت ها پیگیر تشکیل این صندوق بوده اند، که به امید خدا از امروز این هدف تامین می شود.

با توجه به قرار گرفتن کشورمان بر روی نوار بحران های طبیعی از جمله سیل و زلزله و سایر حوادث طبیعی، تشکیل این صندوق از نیاز های جدی اقتصاد کشور بود.

ایجاد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی منجر به ایجاد اطمینان خاطر و آسودگی شهروندان و ساکنین مناطق مختلف کشور که در معرض حوادث طبیعی هستند خواهد شد.

امروز و با شروع به کار صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی یکی از روزهای به یاد ماندنی برای صنعت بیمه ، مدیریت بحران و اقتصاد کشورمان رقم می خورد.

گفتنی است، در این نشست اعضای هیات امنای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به اتفاق آراء رضا کاظمی تکمیلی را به عنوان مدیر عامل این صندوق انتخاب کردند.

رضا کاظمی تکمیلی مدیر عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی شد

وزیر اقتصاد در نخستین جلسه هیأت امنای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی اظهار داشت: هدف از تشکیل این صندوق جبران بخشی از خسارت های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه و سرمازدگی آسیب دیدگان این گونه حوادث طبیعی است.

تقریبا حدود دو دهه بود که دولت ها پیگیر تشکیل این صندوق بوده اند، که به امید خدا از امروز این هدف تامین می شود.

با توجه به قرار گرفتن کشورمان بر روی نوار بحران های طبیعی از جمله سیل و زلزله و سایر حوادث طبیعی، تشکیل این صندوق از نیاز های جدی اقتصاد کشور بود.

ایجاد صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی منجر به ایجاد اطمینان خاطر و آسودگی شهروندان و ساکنین مناطق مختلف کشور که در معرض حوادث طبیعی هستند خواهد شد.

امروز و با شروع به کار صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی یکی از روزهای به یاد ماندنی برای صنعت بیمه ، مدیریت بحران و اقتصاد کشورمان رقم می خورد.

گفتنی است، در این نشست اعضای هیات امنای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به اتفاق آراء رضا کاظمی تکمیلی را به عنوان مدیر عامل این صندوق انتخاب کردند.

 

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا