صنعت کار » رضايى: بيوتكنولوژى از مهمترين فناورى هاى نوظهور آينده است

به گزارش «صنعت كار»:

رضايى: بيوتكنولوژى از مهمترين فناورى هاى نوظهور آينده است

محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در اولین کنفرانس و نمایشگاه بیوتکنولوژی گفت: زيست فناورى در دهه آينده در امنيت ملى كشورها اهميت خواهد داشت.

به گزارش صنعت كار، وى بيان كرد: پس از جنگ افتخار پيدا كردم در كنار دولتمردان مشاوره بدهم و در اين حد خود را سرباز ملت مى دانم.

رضايى بيان كرد: در آستانه تعيين سياست هاى كلى برنامه هفتم هسيتم و تلاش مي كنيم اهدافى را در حوزه زيست فناورى در اين سياستگذارى قرار دهيم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام  اظهار كرد: زيست فناورى در دهه آينده در امنيت ملى كشورها اهميت خواهد داشت. بحث كرونا ذهن ها رابه اين سمت برد كه آيا اين ويروس دست ساز است و موضوع حملات بيوتكنولوژى مطرح است. زيست فناورى در حوزه سلامت، اقتصاد و امنيتنقش مهمى خواهد داشت.

وى تصريح كرد: بايد به اين نكته اشاره كرد كه اگر مى خواهيم جامعه سالم داشته باشيم بايد تلاش هاى امروز را چند برابر كرد و سرمايه گذارىهاى جدى در اين زمينه انجام شود.

رضايى بيان كرد: بيوتكنولوژى از مهمترين فناورى هاى نوظهور آينده است و بايد سرمايه گذارى جهاد مانندى در آن صورت بگيرد.

به گفته وى، در زمينه قيمت گذارى و صادرات مشكلى نيست كه حل نشود تنها بايد رابطه ميان بانك مركزى و وزرات بهداشت بهتر شود.

رضايى افزود: اگر فرصت بزرگى به اسم بيوتكنولوژى داريم اما در حوزه صادرات مشكل داريم يعنى در همان مراحل اوليه مشكل وجود دارد.

به گفته دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، امروز اولويت ملى جاى خود را به نظام اولويت ملى داده است، شايد ٤٠ اولويت وجود دارد اما نظاماولويت رابطه بين موارد را مشخص مى كند.

سردرگمى در مديريت كشور حاكى از آن است كه تشخيص درست از نظام اولويت ها نداريم.

رضايى در پايان تاكيد كرد: بيوتكنولوژى بايد جزو اولويت هاى اول كشور باشد و براى آن تلاش كرد.

انتهاى پيام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات