صنعت کار » نصب و راه اندازی دو عدد درایر گاز سیل واحد احیا مستقیم 1

نصب و راه اندازی دو عدد درایر گاز سیل واحد احیا مستقیم ۱

مدیر اجرای پروژه های نواحی آهن سازی و فولادسازی از نصب و راه اندازی موفقیت آمیز دو عدد درایر گاز سیل مدولهای E و D واحد احیا مستقیم 1 در اسفندماه سال جاری با رعایت کامل موارد ایمنی خبر داد.

به گزارش صنعت کار، رضا خادم کیمیائی افزود: آهن اسفنجی تولیـــدشده به دلیـــل داشـــتن قـــابلیت واکنـــش ســــریع با اکسیژن و رطوبت، نیازمند شرایط نگهداری خاصی است. به همین دلیل جهت ذخیره و نگهداری آن، در مخازن مربوطه گاز سیل خشک تزریق میگردد تا مانع ترکیب آن با اکسیژن و رطوبت موجود در هوا شود.

 به علت عمر بالا و قدیمی بودن درایرهای موجود، راندمان تجهیزات فوق به نحو قابلملاحظهای کاهشیافته بود.

وی هدف از انجام این پروژه را افزایش ظرفیت و بهینهسازی درایرهای گاز سیل و ایجاد مسیر جدید ارسال گاز سیل تا مخازن ذخیره برشمرد و گفت: در این پروژه درایرهای تبریدی جدید با ظرفیت طراحی ۳۹۰۰ مترمکعب بر ساعت به ازای هر دستگاه، جایگزین درایرهای قبلی میشود.

مدیر اجرای پروژههای نواحی آهنسازی و فولادسازی بابیان اینکه در درایرهای جدید از کمپرسورهای SemiHermetic رفت و برگشتی چندمرحلهای با مبرد R404a  استفادهشده است، گفت: این نوع درایر از بهروزترین فناوریهای دنیا برخوردار است، بهنحویکه ظرفیت کمپرسورها متناسب با دمای گاز خروجی، قابلکنترل است.

خادم کیمیائی در ادامه دیگر مزایای این پروژه را امکان مانیتورینگ کامل سیکل درایرها و عیبیابی سریع کامپوننتها، کاهش استهلاک قطعات و افزایش قابلیت آمادهبهکاری تجهیزات و نگهداری و تعمیرات راحتتر نام برد و گفت: با توجه به گاز سیل ارسالی، مصرف گاز نیتروژن دریافتی از ناحیه انرژی و سیالات به واحد احیا مستقیم ۱ تا حد قابلملاحظهای کاهش خواهد یافت که این امر متعاقبا سبب کاهش احتمال خودسوزی آهن اسفنجی میشود.

وی در خصوص اجرای این پروژه خاطرنشان کرد: از ماههای گذشته جلسات منظم و برنامهریزی دقیق جهت نصب و راهاندازی تجهیزات با حضور نمایندگان اجرای پروژهها، نظارت، بهرهبرداری، ایمنی و مجری فعالیت برگزار شد و نهایتا برنامه زمانبندی واقعی و دستورالعملهای اجرایی پروژه استخراج و نصب و راهاندازی دو عدد درایر گاز سیل در مدولهای D و E واحد احیا مستقیم ۱ در فاز اول با همکاری مناسب تیمهای اجرا و بهرهبرداری در اسفندماه سال جاری با موفقیت اجرا شد.

مدیر اجرای پروژههای نواحی آهنسازی و فولادسازی یادآور شد: پس از اخذ بازخورد مناسب عملکردی تجهیزات جدید از بهرهبرداری آهنسازی در فاز دوم برای نصب و راهاندازی سایر درایرهای جدید گاز سیل در مدول های A و B و C واحد احیا مستقیم ۱ اقدام خواهد شد.

خادم کیمیائی در پایان از زحمات کارکنان واحد اجرای پروژه‌های ناحیه، دستگاه نظارت، مدیریت و کارکنان بهره‌برداری آهن‌سازی و همکارانی که در برنامه‌ریزی، اجرا و راه‌اندازی این پروژه مشارکت داشته‌اند تشکر و قدردانی کرد.

 

 

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات