صنعت کار » تجارت ۱.۷ هزار میلیارد دلاری ایران در ۲۴ سال

تجارت ۱.۷ هزار میلیارد دلاری ایران در ۲۴ سال

سخنگوی گمرک گفت: از سال ۷۶ تا پایان سال ۹۹ شامل دولت‌های هفتم تا دوازدهم مجموع تجارت خارجی ایران به یک هزار و ۷۱۴ میلیارد دلار رسید.

به گزارش صنعت کار، «سید روح اله لطیفی» اظهار داشت: از سال ۷۶ تا ۱۴۰۰ تجارت خارجی ایران ۲ میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۳۶۵ هزار تن کالا به ارزش یک هزار و ۷۱۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون دلار بوده که سهم واردات ۸۳۰ میلیون و ۴۰۵ هزار تن به ارزش ۹۴۷ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار و سهم صادرات یک میلیارد و ۴۱۹ میلیون تن به ارزش ۷۶۷ میلیارد و ۵۱۹ میلیون دلار بوده است.

وی تصریح کرد: توجه به تجارت خارجی به ویژه صادرات غیر نفتی پس از جنگ تحمیلی آغاز شد و به فراخور باور دولتمردان، توانمندی تولیدکنندگان، پیگیری تجار در بازارهای بین الملل و کشش بازار در کشورهای مختلف تغییرات محسوسی پیدا کرد، البته آمارها نشان می دهد که با فروش بیشتر حجم و ارزش نفت در سال های مختلف، تجارت غیرنفتی نیز تحت تاثیر قرار گرفته است.

سخنگوی گمرک خاطرنشان کرد: در چهار سال دولت هفتم، کل تجارت خارجی ایران ۱۴۱ میلیون و ۴۰۸ هزار تن به ارزش ۶۹ میلیارد و ۷۷ میلیون دلار بود که سهم واردات ۸۶ میلیون و ۴۰۸ هزار تن به ارزش ۵۶ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار و سهم صادرات غیر نفتی ۵۵ میلیون تن به ارزش ۱۳ میلیارد و ۱۰ میلیون دلار بوده است.

وی افزود: سال ۷۶ حدود هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۸۷۳ میلیون دلار صادر شد که این میزان کمترین حجم و ارزش صادرات غیرنفتی در ۲۴ سال گذشته است، واردات در این سال ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بود.

به گفته لطیفی، سال ۷۷ معادل ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۱۳ میلیون تن صادر شد و ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار واردات صورت گرفته که از لحاظ حجم واردات کمترین میزان در ۲۴ سال گذشته محسوب می شود.

وی در خصوص آمارهای تجاری سال ۷۸ تصریح کرد: در این سال ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش سه میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار صادر شده و ۲۱ میلیون و ۵۴۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد شده است که از لحاظ ارزش کالای وارداتی این رقم کمترین میزان واردات در ۲۴ سال گذشته بوده است.

سخنگوی گمرک خاطرنشان کرد: در سال ۷۹ بیش از ۱۴ میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار صادر شده و ۲۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار نیز وارد شده است.

سخنگوی گمرک درخصوص کارنامه تجارت خارجی دولت هشتم اظهار داشت: از سال ۸۰ تا ۸۳ در زمان دولت هشتم تجارت خارجی اندکی رشد را تجربه کرد و ۱۸۲ میلیون تن کالا به ارزش ۱۲۴ میلیارد دلار، وارد یا صادر شد که سهم صادرات ۶۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۶۵۱ میلیون دلار بود و ۱۱۹ میلیون تن به ارزش ۱۰۲ میلیارد و ۳۸۱ میلیون دلار، سهم واردات در این دوره چهار ساله بود.

وی افزود: در سال های ۸۰ تا ۸۳ به ترتیب، ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۲۲۴ میلیون دلار، ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش چهار میلیارد و ۶۰۸ میلیون دلار، ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار و ۱۸ میلیون تن به ارزش ۶ میلیارد و ۸۴۷ میلیون دلار صادرات انجام شد و به ترتیب ۲۷ میلیون و ۴۰ هزار تن به ارزش ۱۸ میلیارد و ۱۱۹ میلیون دلار، ۲۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۲۲ میلیارد و ۲۷۵ میلیون دلار، ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۵۸۹ میلیون دلار و ۳۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار کالا وارد کشور شده است.

لطیفی افزود: در دولت نهم ۴۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بود که سهم صادرات غیر نفتی ۱۱۸ میلیون تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار و سهم واردات ۱۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۱۸۵ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار بوده است که هم در صادرات و هم در واردات رشد محسوسی را کشور تجربه کرده است.

وی در خصوص تجارت خارجی سال های ۸۴ تا ۸۷ خاطرنشان کرد: در این سال ها به ترتیب ۲۵ میلیون تن به ارزش ۱۰ میلیارد و ۴۷۴ میلیون دلار، ۲۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیارد و ۹۹۷ میلیون دلار، ۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۱۵ میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار و ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۱۸ میلیارد و ۳۳۳ میلیون دلار صادر شد و ۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۳۹ میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار، ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۴۱ میلیارد و ۷۲۲ میلیون دلار، ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۴۸ میلیارد و ۴۳۹ میلیون دلار و ۴۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۵۶ میلیارد و ۴۲ میلیون دلار وارد کشور شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص تجارت خارجی دولت دهم گفت: در دولت دهم در سال های ۸۸ تا پایان ۹۱، ۴۳۹ میلیون و ۲۲۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۸ میلیارد و ۶۳۶ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها معامله شد که ۲۶۴ میلیون و ۲۲۱ هزار تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار صادرات کالاهای غیر نفتی ایران و ۱۷۵ میلیون تن کالا به ارزش ۲۳۴ میلیارد و ۸۸۵ میلیون دلار از کشورهای دیگر به ایران صادر شد.

وی تاکید کرد: در این دوره به ترتیب از سال های ۸۸ تا ابتدای سال ۹۲، حدود ۴۷ میلیون و ۵۰۰ هزارتن به ارزش ۲۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار، ۶۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ارزش ۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، ۷۷ میلیون و هزار تن به ارزش ۴۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار به سایر کشورها صادر و ۵۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تن (بالاترین میزان وزنی واردات در ۲۴سال گذشته) به ارزش ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار، ۴۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ هزار تن (بالاترین میزان ارزشی واردات در ۲۴ سال گذشته)، ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۶۱ میلیارد و ۸۰۰ هزار تن و ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۵۳ میلیارد و ۳۴۸ میلیون دلار کالا از سایر کشورها خریداری شد.

سخنگوی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت یازدهم اظهار داشت: از سال ۹۲ تا پایان سال ۹۵، ۵۶۳ میلیون و ۷۵۱ هزار تن کالا به ارزش ۳۶۷ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها داد و ستد شد که ۴۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۱۷۹ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار آن را صادرات و ۱۴۵ میلیون و ۲۵۱ هزار تن به ارزش ۱۸۸ میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار آن واردات بوده است.

وی افزود: از سال ۹۲ تا ۹۵ به ترتیب ۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن به ارزش ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار، ۱۰۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تن به ارزش ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار (بالاترین میزان ارزش صادرات غیر نفتی در کشور)، ۹۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و ۱۳۰ میلیون تن به ارزش ۴۴ میلیارد دلار کالای غیر نفتی از ایران صادر و ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار، ۴۳ میلیون به ارزش ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار، ۳۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تن به ارزش ۴۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار و ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار نیز واردات داشتیم.

عضو شورای علمی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت دوازدهم گفت: از ابتدای سال ۹۶ تا اول سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۳۴۷ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار تبادل شد که سهم صادرات ۵۰۰ میلیون تن به ارزش ۱۶۷ میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار و سهم واردات ۱۴۰ میلیون تن کالا به ارزش ۱۸۰ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تن بوده است.

لطیفی تصریح کرد: ۱۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار در سال ۹۶، ۱۱۸ میلیون تن به ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار در سال ۹۷ و ۱۳۵ میلیون تن (بالاترین میزان حجمی صادرات در کشور) کالا به ارزش ۴۱ میلیارد دلار در سال ۹۸ و ۱۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۵ میلیارد دلار کالای غیر نفتی در سال ۱۳۹۹ صادر شده است و ۳۸ میلیون و ۸۵۶ هزار تن به ارزش ۵۴ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار در سال ۹۶، ۳۲ میلیون و ۳۵۶ هزار تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۱۶۹ میلیون دلار در سال ۹۷، ۳۵ میلیون تن به ارزش ۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۹۸ و ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ به کشور وارد شده است.

سخنگوی گمرک گفت: در ۲۴ سال گذشته به دلیل وابستگی به فروش نفت و شرایط سیاسی و بین المللی تراز تجاری کشور به غیر از سال ۹۷ که مثبت یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار و سال ۹۴ که مثبت ۸۹۰ میلیون دلار بود، منفی باقی مانده است.

وی در خصوص ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در سال های گذشته گفت: در سال های اخیر هر کیلو کالای صادراتی به طور متوسط ۳۰ تا ۳۸ سنت و بالاترین میزان نیز مربوط به سال ۹۰ با ۵۶ سنت بوده است.

به گفته لطیفی، در موضوع کالاهای وارداتی نیز در سال های اخیر هر کیلو یک دلار و ۲۵ سنت بوده که بالاترین ارزش متوسط واردات در کیلو در ۲۴ سال گذشته نیز به سال ۹۰ با یک دلار و ۶۱ سنت بر می گردد و پایین ترین میزان ارزش صادرات نیز به سال ۷۸ با ۱۹ سنت برای هر کیلوگرم و برای واردات نیز پایین ترین میزان ارزش به ازای هر کیلو با ۵۵ سنت به سال ۷۹ باز می گردد.

سخنگوی گمرک گفت: از سال ۷۶ تاکنون روند تجارت خارجی کشور رشد چشم گیری پیدا کرده است، با توجه بیشتر به ظرفیت های داخلی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و تمرکز بر صادرات کالاهای غیر نفتی با منطقه و کشورهای دنیا می توان صادرات کشور را سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار هدف گذاری کرد که این رقم فقط ۱۰ درصد واردات کشورهای همسایه ایران از دنیا است.

وی افزود: از سال ۹۳ صادرات میعانات گازی به آمار تجارت غیر نفتی کشور افزوده شده است که این نکته برای علاقمندان به حوزه تجارت، برای تحلیل هرچه بهتر این حوزه ضروری به شمار می آید .

منبع: ایرنا

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات