اخبارنفت و پتروشیمیویژه ها

بی تقصیری سدگتوند در شوری آب کارون

به گزارش صنعت کار، پيرو شدت يافتن بيان ابهامات و نگراني ها طي روزهاي گذشته مبني بر نقش سد گتوند در شوري آب كارون، سرپرست شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، با تاکید بر لزوم یکپارچگی در مدیریت آب کارون، به عنوان نیاز حیاتی این روزها، توضيحاتي ارائه كرد.

مهندس بهروز مرادي، با بيان اينكه آب رها شده توسط سد گتوند، به فاصله مكاني اندكي توسط ايستگاه هاي هيدرومتري به لحاظ كيفيت مورد پايش دائم قرار مي گيرد، اظهار داشت: «بر اساس داده هاي حاصل از اين دستگاه ها، كيفيت آب عبوري از سطح مقطع اين سد، به نسبت زمان هاي پيش از آبگيري سد، شاهد بهبود و پايداري است، به گونه اي كه تقريبا تمامي اراضي مشروب از سد گتوند، من جمله كشتزارهاي گياهان حساس به كيفيت آب، شاهد رشد و بعضا جهش در ميزان توليد و افزايش شاخص عملكرد در واحد سطح بوده اند.»

وي تصريح كرد: «ميانگين ميزان هدايت الكتريكي آب رها شده توسط سد گتوند طي ماههاي گذشته در حد استانداردهاي تكليف شده بوده، حال آنكه همين شاخص كه بيانگر ميزان شوري و آلودگي آب است، در فاصله رها شدن از دريچه هاي اين سد تا رسيدن به آبادان و خرمشهر، حدودا ۱۲ برابر شده و از مرز ۱۰ هزار واحد گذر مي كند.»

سرپرست شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران با اشاره به اينكه در اولين اراضي كشاورزي كه آب سد گتوند را دريافت مي كنند، محصولات زراعي با حساسيت بالا به شوري آب، كشت مي شود، افزود: «شايسته است تا با پرهيز از پيش داوري، مبتني بر داده هاي حقيقي و عيني به مشكلات ناشي از رودخانه كارون پرداخته شود تا عزم عمومي جهت بهبود شرايط، صرف امور نامرتبط با مشكل نشود.»

بهروز مرادي با دعوت از منتقدان جهت بررسي اطلاعات واقعي و تمكين بر تصميم دولت جهت فصل الخطاب بودن نتايج تحقيقات نهايي پيرامون آلايندگان رودخانه كارون، ابراز اميدواري كرد تا تلاشي ملي جهت بهبود كيفيت آب رودخانه كارون از طريق پرداختن به مشكلات حقيقي اين رودخانه صورت پذيرد.
منبع: روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران
انتهای پیام/

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا