صنعت کار » تجدید فراخوان عمومی خرید 2036 ست لاینری آسیا از سوی طلای زرشوران

تجدید فراخوان عمومی خرید ۲۰۳۶ ست لاینری آسیا از سوی طلای زرشوران

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد فرآیند ارجاع کار و انتخاب تأمین کننده/ تولیدکننده ذیصلاح برای "خرید و تحویل یک ست لاینر فلزی آسیا به تعداد 2036 (دو هزار و سی و شش) عدد" را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفی تجدید کند.

به گزارش صنعت کار، شرکت های متقاضی و ذیصلاح می توانند برای دریافت اسناد مناقصه با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir اقدام کنند.
متقاضیان شرکت در مناقصه فوق تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز شنبه ۲۹مرداد ماه جاری فرصت مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دارند. همچنین پیشنهادها باید حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز شنبه ۱۲شهریور بارگذاری شوند.
زمان گشایش پاکت‌ ارزیابی کیفی نیز ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز دوشنبه ۱۴ شهریور ماه جاری خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات