اخبارصنعت و معدنگوناگون

افزایش ۱۶ درصدی تعداد و ۸۲ درصدی مبلغ ضمانت نامه‌های صادره و تمدیدی

به گزارش صنعت کار از شاتا، در ۹ ماهه امسال، ۲۶۲ ضمانت نامه از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صادر و تمدید شد که با توجه به صدور و تمدید ۲۲۵ ضمانت نامه در مدت مشابه پارسال افزایش ۱۶ درصدی داشت.
ارزش ضمانت نامه های صادر و تمدید شده در این بازه زمانی هشت ماهه در مجموع یک هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال بود که با احتساب ارزش ریالی ضمانت نامه‌های مدت مشابه پارسال ( یک هزار و ۲۹ میلیارد ریال) افزایش ۸۲ درصدی را نشان می دهد.
در این مدت ۱۴۷ ضمانت نامه از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک صادر شد که با توجه به صدور ۱۵۳ ضمانت نامه در مدت مشابه پارسال منفی ۴ درصد کاهش داشته است.
البته ضمانت نامه‌های صادره در همین بازه زمانی از لحاظ ارزشی با ۷۷ درصد رشد روبه رو بوده است. مبلغ ضمانت نامه‌های صادره در ۹ ماهه امسال یک هزار و ۲۳۹ میلیارد ریال بوده و در مدت مشابه پارسال ۶۹۸ میلیارد ریال شده است.

افزایش ۶۰ درصدی تعداد ضمانت نامه‌های تمدیدی
از سوی دیگر ۱۱۵ ضمانت نامه از سوی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تمدید شد که با توجه به تمدید ۷۲ ضمانت نامه در مدت مشابه پارسال افزایش ۶۰ درصدی داشته است.
همچنین ارزش ضمانت نامه‌های تمدیدی ۶۴۴ میلیارد ریال بود که با در نظر گرفتن این رقم در مدت مشابه پارسال( ۳۳۱ میلیارد ریال) ۹۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
گفتنی است که ۵۸ ضمانت نامه صادره به ارزش ۴۷۱ میلیارد ریال ( معادل ۳۹ درصد از تعداد و ۳۸٫۰۲ درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) به صورت سرمایه در گردش، ۴۶ ضمانت نامه به ارزش ۵۳۵ میلیارد ریال (معادل ۳۱ درصد از تعداد و ۴۳٫۱۹ درصد از مبلغ ضمانت نامه ها) به صورت ایجادی و ۲۰ ضمانت نامه به ارزش ۱۵۵ میلیارد ریال (معادل ۱۴ درصد از تعداد و ۱۲٫۵۱ درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) به صورت توسعه ای بوده است.
همچنین ۸ ضمانت نامه به ارزش ۳۱ میلیارد ریال(معادل ۵ درصد از تعداد و ۲٫۵۰ درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) برای حسن انجام تعهدات، دو ضمانت نامه به ارزش ۲۳ میلیارد ریال( معادل یک درصد از تعداد و ۱٫۹۰ درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) به صورت اعتبار خریدار، ده ضمانت نامه به ارزش ۲۰ میلیارد ریال ( معادل ۷ درصد از تعداد و ۱٫۶۱ درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) به صورت مناقصه و سه ضمانت نامه به ارزش سه میلیارد ریال( معادل ۲ درصد از تعداد و ۰٫۲۶ درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) به صورت پیش پرداخت بوده است.

بیشترین ضمانت نامه‌های صادره در خراسان رضوی بود
در میان استان‌های کشور، خراسان رضوی با صدور ۱۸ ضمانت نامه به ارزش بیش از ۱۶۳ میلیارد ریال ( معادل ۱۲٫۲۴ درصد از تعداد و ۱۳٫۲۱ درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) بیشترین ضمانت نامه صادره را به خود اختصاص داد و پس از آن استان‌های تهران و کرمانشاه با ۱۱ ضمانت نامه در جایگاه بعدی قرار گرفتند.
در این بازه زمانی استان کرمانشاه ۱۱ ضمانت نامه صادره به ارزش بیش از ۱۰۱ میلیارد ریال (معادل ۷٫۴۸ درصد از تعداد و ۸٫۲۲ درصد از مبلغ ضمانت نامه ها) و استان تهران نیز ۱۱ ضمانت نامه صادره به ارزش بیش از ۴۴ میلیارد ریال ( معادل ۷٫۴۸ درصد از تعداد و ۳٫۶۰ درصد از مبلغ ضمانت نامه‌ها) را داشت.

جایگاه نخست بانک سینا
در میان بانک‌ها و مؤسسات مالی نیز بانک سینا با ۳۶ ضمانت نامه صادره به ارزش ۳۸۱ میلیارد ریال در جایگاه نخست قرار گرفت و بانک ملی با ۲۵ ضمانت نامه صادره به ارزش ۱۷۵ میلیارد ریال رتبه دوم را به خود اختصاص داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا