صنعت کار » سهم ۵۱ درصدی خدمات از اشتغال/ ۳۶۲ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شد

سهم ۵۱ درصدی خدمات از اشتغال/ ۳۶۲ هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شد

بخش خدمات با ۵۱.۱ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را در فصل پاییز امسال به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴.۶ درصد و کشاورزی با ۱۴.۳ درصد قرار دارند.

به گزارش صنعت کار – مطابق نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار پاییز۱۴۰۱ بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۸٫۲ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( پاییز ۱۴۰۰) ، ۰٫۷ درصد کاهش یافته است.

در پاییز ۱۴۰۱، به میزان ۴۱٫۰ درصد جمعیت ۱۵ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز ۱۴۰۰) ۰٫۱ درصد افزایش یافته است.

جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیشتر در این فصل ۲۴میلیون و ۷۰هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۵۳۵هزار نفر افزایش داشته است. همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و …) ۳۷میلیون و ۶۷۹هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳۶۲هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۱، بخش خدمات با ۵۱٫۱ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۳۴٫۶ درصد و کشاورزی با ۱۴٫۳ درصد قرار دارند.

اشتغال‌زایی ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك