اخبارتاپصنعت و معدنویژه ها

ارزش افزوده معادن در حال بهره‌برداری ۶/ ۷۵‌درصد رشد کرد

به گزارش صنعت کار – این آمارگیری در سال ١٤٠١ با مراجعه به ۷هزار و ۲۵۰معدن برای دستیابی به اطلاعات نهایی‌شده سال ١٤٠٠ معادن کشور اجرا شده است (روش جمع‌‌‌آوری اطلاعات معادن به صورت سرشماری است). مروری بر نتایج به دست آمده نشان‌دهنده این موارد است: در سال ١٤٠٠ تعداد معادن در حال بهره‌‌‌برداری کشور ۶هزار و ۲۵معدن بوده که نسبت به سال قبل از آن، ۲/ ۴‌درصد (٢٤٣معدن) افزایش داشته است.

در سال ١٤٠٠ تعداد شاغلان معادن در حال بهره‌‌‌برداری کشور ۱۳۰‌هزار و ۳۵۸نفر بوده که نسبت به سال ماقبل ۳/ ۸‌درصد (۱۰هزار و ۳۱نفر) افزایش داشته است. سال ١٤٠٠ معادن در حال بهره‌‌‌برداری کشور ۲میلیارد و ۱۹۷میلیون و ۵۴۶‌هزار ریال ارزش افزوده ایجاد کردند که نسبت به سال قبل از آن ۶/ ۷۵‌درصد افزایش نشان می‌دهد.

استان‌‌‌های کرمان، یزد و خراسان‌رضوی به ترتیب با یک‌میلیون و ۹۶هزار و ۵۲، ۴۰۲هزار و ۴۹۴و ۱۷۸هزار و ۱۵۱میلیارد ریال بیشترین ارزش‌افزوده را داشته‌‌‌اند. در سال ١٤٠٠ حدود ۴۸۵‌هزار و ۵۷تن مواد معدنی به ارزش ۲میلیون و۷۵۰هزار و ۲۴۱میلیارد ریال تولید شده که نسبت به سال قبل از آن از نظر مقدار ٣٨٧٠٥‌هزار تن و از نظر ارزش ١٢٥٦٥٤٦میلیارد ریال، به ترتیب معادل ۷/ ۸‌درصد و ۱/ ۸۴‌درصد افزایش داشته است. در سال ١٤٠٠، ارزش سرمایه‌گذاری معادن در حال بهره‌‌‌برداری کشور معادل ٧٨٧٦٥میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل از آن ۶/ ۴۳‌درصد افزایش داشته است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا