اخباربانک و بیمهویژه ها

وصول ۹۳ درصد چک‌های مبادله‌ای در فروردین ۱۴۰۲

به گزارش صنعت کار –  بررسی آخرین داده‌های اطلاعاتی حاکی از این است که میزان چک‌های مبادله‌ای در نخستین ماه از سال ۱۴۰۲، ۲۵.۲ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش در بازه زمانی مذکور در مجموع ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۳۲۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده است. میزان چک‌های مبادله‌ای از نظر مبلغ نیز ۴۴.۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش به دلیل افت میزان مبادلات و داد و ستدها در فروردین نسبت به اسفندماه است.

در فروردین ماه ۴۸.۴ درصد از تعداد چک‌های مبادله‌ای کل کشور در سه استان تهران (۳۱.۲ درصد)، اصفهان (۹.۹ درصد) و خراسان رضوی (۷.۳ درصد) مبادله شده است.

وصول ۹۳ درصد چک‌های مبادله‌ای در فروردین ۱۴۰۲

آخرین وضعیت چک‌های وصولی

بر اساس آمار در فروردین سال جاری ۶ میلیون فقره چک به ارزش ۲۹۷ هزار میلیارد تومان وصول شد. میزان چک‌های وصولی از نظر تعداد نسبت به اسفند سال گذشته ۲۵.۲ درصد از نظر مبلغ ۴۴.۶ درصد کاهش یافت. به طبع کاهش کاهش معاملات در فروردین ماه و افت چک‌های مبادله‌ای میزان وصول چک نیز کاهش می‌یابد.

در اسفند سال گذشته ۹۳ درصد تعداد چک‌های مبادله و ۹۰.۵ درصد مبلغ چک‌های مبادله‌ای وصول شد.

بیشترین تعداد چک‌های وصولی در فروردین ۱۴۰۲ مربوط به استان‌های گیلان (۹۵.۲ درصد)، مازندران (۹۴.۳ درصد) وگلستان (۹۳.۶ درصد) است.

استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و لرستان، آذربایجان غربی و کردستان هر کدام به ترتیب با ۸۸.۹ درصد، ۹۰.۶ درصد و ۹۱ درصد پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های وصولی به کل چک‌های مبادله شده در سطح کشور را داشتند.

در پایتخت نیز در کل ۲ میلیون فقره چک مبادله شده و از این میزان یک میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزش ۱۳۶هزار میلیارد تومان و به عبارتی ۹۳.۴ درصد چک‌ها وصول شده است.

کاهش ۲۵.۸ درصدی چک‌های برگشتی

براساس این گزارش در نخستین ماه ۱۴۰۲ در کل کشور حدود ۴۵۱ هزار فقره چک به ارزش ۳۱ هزار میلیارد تومان برگشت داده شده است. میزان چک‌های برگشتی در مقایسه با اسفند سال گذشته از نظر تعداد ۲۵.۸ درصد ۳۹.۲ درصد از حیث مبلغ کاهش یافته است.

در فروردین ماه از کل چک‌های مبادله شده ۷ درصد برگشت داده شده است این شاخص در اسفند سال گذشته نیز هفت درصد بود به عبارتی هفت درصد چک‌ها در اسفند ۱۴۰۱ وصول نشده بود.

علت برگشت چک‌ها در فروردین ماه چیست؟

همواره علت اصلی چک‌های برگشت فقدان موجودی است. در فروردین ماه نیز در کل کشور ۴۳۵ هزار فقره چک به ارزش ۲۹ هزار میلیارد تومان به علت کسری یا نبود موجودی وصول نشد.

در بازه زمانی مورد نظر در استن تهران ۱۲۷ هزار فقره چک به دلیل فقدان موجودی برگشت داده شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا