صنعت کار » ، آیین کلنگ زنی

آیین کلنگ زنی ساختمان جدید مرکزی بیمه پاسارگاد با حضور آقایان دکتر مجید قاسمی رئیس هیأت مدیره ، معصوم ضمیری مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره ، اعضای هیأت مدیره، معاونین مدیرعامل ، مدیران کل بیمه پاسارگاد و اعضای مدیریت پروژه ، مهندسان مشاور و پیمانکار طرح در روز هشتم آذرماه برگزار شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات