صنعت کار » ، قیمت نفت خام

قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت و بهای طلا با افزایش روبه‌رو بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات