صنعت کار » آبرسانی

وزیر نیرو در خطبه های پیش از نماز جمعه گفت: هزار میلیارد تومان منابع، برای اجرای طرح های اضطراری آبرسانی در بیش از ۲۰۰ شهر اختصاص داده شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات