صنعت کار » آبیاری قطره ای

با حضور وزیر کشاورزی؛
با حضور وزیر کشاورزی پروژه آبیاری تحت فشار قطره‌ای در راستای صرفه‌جویی در آبیاری نخیلات و مزارع در منطقه بیوض اهواز به بهره‌برداری رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك