صنعت کار » آب بالادست رودخانه کرخه

معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان خبر داد:
معاون آبرسانی سازمان آب و برق خوزستان از ادامه اجرای خط دوم پروژه آبرسانی غدیر طبق برنامه زمان‌بندی خبر داد و گفت: با اتمام این طرح روزانه ٢٩٠ هزار مترمکعب آب شرب شهرهای آبادان، خرمشهر و شادگان از ایستگاه‌هاي پمپاژ ام‌الدبس و قیصریه تا افق ١٤٢٥ تامین خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات