صنعت کار » آب رسانی

در راستای اجرای طرح مثلت توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرستان خواف، پروژه آبرسانی مشارکتی به بافت توسعه مسکن روستای زوزن با 2 هزار و 500 متر حفاری و لوله گذاری با موفقیت انجام شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات